Lời Dịch - Hold 4 you (OST Another Cinderella Story) - Jane Lynch

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Aah.. Aah..
Aah.. Aah..

When the dial tones are buzzing
My heart starts pumping, hold on, hold on
When I hear the phone ringing
Just waiting for your voice to come on, come on

But when the line is busy
And my ear gets all hot
I cant situate but
But the waiting is not

You say you put me through
But you keep me holding on
For so long, so long
And I say, ooh, ooh, ooh, ooh

Im on hold for you
(I hear that music playing)
I keep pushing number one and two
(Still, that musics playing)
Operator just put me through
(I hear that music)
For an hour or two
On hold for you

Im on hold for you
(I hear that music playing)
I keep pushing number one and two
(Still, that musics playing)
Operator just put me through
(I hear that music)
For an hour or two
On hold for you

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
For an hour or two, on hold for you

Im on hold for you
(I hear that music playing)
I keep pushing number one and two
(Still, that musics playing)
Operator just put me through
(I hear that music)
For an hour or two
On hold for you

Im on hold for you
(I hear that music playing)
I keep pushing number one and two
(Still, that musics playing)
Operator just put me through
(I hear that music)
For an hour or two
On hold for you

(music fades)
Aah, aah
Aah, aah
Aah, aah
Aah.. Aah..
Aah.. Aah..

Khi tiếng chuông điện thoại đang kêu ring ring
Trái tim tôi bắt đầu rộn ràng, hẵng gượm, hẵng gượm
Khi tôi nghe điện thoại reng
Cứ mãi chờ đợi giọng nói anh cất lên, cất lên

Nhưng khi máy bận
Và tai tôi bắt đầu nóng
Tôi không thể cứ như thế
Nhưng chờ đợi thì không bao giờ

Anh bảo sẽ trả lời máy
Nhưng anh cứ bắt tôi chờ đợi
Thật là lâu, thật lâu
Và tôi kêu ốiiiiiiii

Lúc nào tôi cũng chờ anh
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát)
Tôi tiếp tục bấm số 1 và 2
(Tiếng nhạc vẫn phát lên)
Tổng đài xin hãy nối máy
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đó)
Được một hay hai tiếng rồi
Mãi chờ anh ...

Lúc nào tôi cũng chờ anh
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát)
Tôi tiếp tục bấm số 1 và 2
(Tiếng nhạc vẫn phát lên)
Tổng đài hãy nối máy
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đó)
Được một hay hai tiếng rồi
Mãi chờ anh ...

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Một hay tiếng rồi, mãi chờ u ...

Lúc nào tôi cũng chờ anh
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát)
Tôi tiếp tục bấm số 1 và 2
(Tiếng nhạc vẫn phát lên)
Tổng đài hãy nối máy
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đó)
Được một hay hai tiếng rồi
Mãi chờ anh ...

Lúc nào tôi cũng chờ anh
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát)
Tôi tiếp tục bấm số 1 và 2
(Tiếng nhạc vẫn phát lên)
Tổng đài hãy nối máy
(Tôi nghe thấy tiếng nhạc đó)
Được một hay hai tiếng rồi
Mãi chờ anh ...

(music fades)
Aah, aah
Aah, aah
Aah, aah

 
Top