Lời Dịch - Hey - Mitchel Musso

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I'm counting the days since I began to live without you
I'm covered in rain but it feels just like it's the sun
And it don't get me down, don't come around
You're better off leaving town, I'm fine here alone now without you


Hey! I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better alone
Hey! I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better
Better off without you


You're stuck in a world and make believe that I can see it
I gave it a chance, she must be crazy not to leave
You're never gonna bring me down, don't come around
You're better off leaving town, I'm fine here alone now without you


Hey! I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better alone
Hey! I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better
Better off without you


Giving it up, now you take it away
All of my time, now get out of my way
Never been lost in anyone, it's me they want, without you I'm insane
So hear me now screaming out your name


(Screaming out, screaming out your name)
(Better off without you)


Hey! I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better alone
Hey! I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better
Better off without you


Better off without you
'Cause I'm better off without you


I'm screaming at you, hey! Don't care enough to
Write you a letter now that I'm doing better
Better off without you
Anh đang đếm những ngày anh bắt đầu sống không có em
Anh bị màn mưa bao phủ mà cảm giác như đó là ánh mặt trời
Và tất cả không làm anh gục ngã, đừng quay lại
Em tốt hơn rời khỏi thi trấn đi, giờ ở một mình anh vẫn ổn dù không có em


Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Tốt hơn khi không có em


Em mắc kẹt trong thế giới và làm anh tin rằng anh có thể thấy nó
Anh đã cho tất cả cơ hội, em chắc phát điên chẳng thể rời đi
Em sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng, đừng quay lại
Em tốt hơn rời khỏi thi trấn đi, giờ ở một mình anh vẫn ổn dù không có em


Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Tốt hơn khi không có em


Từ bỏ hết, giờ em hãy mang theo tất cả
Toàn bộ khoảng thời gian, giờ hãy ra khỏi cuộc đời anh
Chưa từng lạc lối ở ai, người họ muốn là anh, không có em anh như phát điên
Vậy giờ hãy nghe anh gọi to tên em


(Gọi tên em, gọi to tên em)
(Tốt hơn khi không có em)


Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Tốt hơn khi không có em


Tốt hơn khi không có em
Vì anh thấy tốt hơn khi không có em nữa


Này! Anh đang gọi em đó, này! Chẳng bận tâm đủ để
Viết một lá thư cho em hơn là ngồi một mình
Tốt hơn khi không có em

 
Top