Lời Dịch - Hear Me Now (ft.Juliet Simms) - Secondhand Serenade

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Left everything behind me,
searching for the strength I thought I had inside me,
left you behind so lonely,
praying for the day that you would somehow find me.

I was young
(you were wrong)
but i tried

(I was trying to give that I had lost through all I see)

Hear me now.
All I can say is I am not afraid,
of the world that I am trying to put you in,
I fight everyday,
but I am to blame,
I am not innocent,
but I am not afraid.


*music*

[Verse 2]
I lost all the things inside me,
(inside me)
Still have found myself with all the will to
free me from you,
I'm asleep,
I'm happy,

(I'm happy)
Want to know so much for you to someday see me.

tell me how,
(I want to)
sing it loud,
(I need you to be the one who catches all my dreams)

Hear me now
All I can say,

is I am not afraid of the world that I am trying to put you in,
I fight everyday,
but I am to blame,
I am not innocent,
but I am not afraid anymore,
I am not afraid,
anymore...

I'm tired of sleeping,

alone I've been grieving,
the life that I gave up to feel alive,
I want to feel alive..

*music*

I'm not afraid,
anymore,
I'm not afraid,
anymore,


I'm not afraid,(I want to feel alive)
anymore,(I want to feel alive)
I'm not afraid,(I want to feel, I need to feel)
anymore,(I want to feel alive)
(X4)

i'm not afraid,(hold on tight)
anymore, (let's make this right)
I'm not afraid(take me, come with me, feel alive tonight)

Bỏ lại mọi thứ đằng sau
Tìm kiếm sức mạnh ẩn giấu trong con người mình
Bỏ lại em cô đơn,
Nguyện cầu một ngày nào đó em sẽ tìm thấy tôi

Tôi còn trẻ
(Anh sai rồi)
Nhưng tôi đã cố gắng

(em đã gắng trao anh, để rồi em đánh mất tất cả những gì mình nhìn thấy)

Hãy nghe tôi
Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không sợ hãi
Thế giới mà tôi cố gắng đặt em vào
Tôi tranh đấu mỗi ngày
Nhưng tôi có lỗi
Tôi không hề vô tội
Nhưng tôi không sợ đâu


Em đánh mất tất cả những gì trong em
(trong em)
Vẫn tìm kiếm bản thân mình, với tất cả ý chí
Để có được tự do
Em ngủ,
Em hạnh phúc
Muốn biết anh mong gặp em đến thế nào

Nói cho em

(Tôi muốn)
Hát to lên,
(Tôi cần em là người hiểu rõ những giấc mơ của tôi)

Hãy nghe tôi
Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không sợ hãi
Thế giới mà tôi cố gắng đặt em vào
Tôi tranh đấu mỗi ngày
Nhưng tôi có lỗi

Tôi không hề vô tội
Nhưng tôi không sợ đâu

Tôi mệt mỏi khi chìm vào giấc ngủ
Một mình tôi đau đớn
Cả cuộc đời tôi từ bỏ để được cảm thấy mình đang sống
Tôi muốn được cảm thấy mình đang sống...

Tôi không sợ nữa đâu x2


Tôi không sợ (Tôi muốn được cảm thấy mình đang sống)
Nữa đâu (Tôi muốn được cảm thấy mình đang sống)
Tôi không sợ (Tôi muốn, tôi cần)
Nữa đâu (Tôi muốn cảm thấy mình đang sống)
(x4)

Tôi không sợ (Bám chắc vào)
Nữa đâu (Hãy làm cho đúng)
Tôi không sợ (Mang tôi đi, đi cùng tôi, cảm nhận được sự sống... đêm nay)


 
Top