Lời Dịch - Half Alive - Secondhand Serenade

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


It's four AM, I'm waking up to your perfume
Don't get up, I'll get through on my own
I don't know if I'm home
Or if I lost the way into your room
I'm spiraling into my doom
I'm feeling half alive but I know one day
You and I will be free,


To live and die by our own rules,
Free..
Despite the fact that men are fools.

I'm almost alive, and I need you to try
And save me.
It's okay that we're dying,
But I need to survive tonight, tonight.

Well excuse me while I get killed softly,

Heart slows down and I can hardly tell you I'm okay
At least 'til yesterday,
You know you got me off my highest guard,
Believe me when I say it's hard.
We'll get through this tonight
And I know one day you and I will be free

To live and die by our own rules,
Free...

Despite the fact that men are fools.

I'm almost alive, and I need you to try
And save me.
It's okay that we're dying,
But I need to survive tonight, tonight.

And you touch my hand ever so slightly
(Girl we're not ready for this yet)
And the deadly look she cast upon me

I won't regret, I won't regret
I won't regret. I won't regret...

And I was trying to disappear,
But you got me wrapped around you
I can hardly breathe without you
I was trying to disappear
But I got lost in your eyes now,
You brought me down to size now.


I'm almost alive
And I need you to try and save me.
It's okay that we're dying
But I need to survive tonight, tonight
Tonight...

I'm almost alive, and I need you to try
And save me.
It's okay that we're dying,

But I need to survive tonight, tonight.
I need to survive tonight, tonight
Đang là 4h sáng,anh tỉnh dậy và nhận ra mùi thơm của em
Đừng dậy, anh sẽ để nó đi qua thể xác anh
Anh không biết nếu anh về nhà
Hoặc anh sẽ lạc khi đi vào phòng của em
Rồi sỗ phận anh sẽ quay cuồng
Anh cảm thấy như chỉ còn 1 nữa cuộc sống,nhưng anh biết một ngày em và anh sẽ được tự do,


Để được sống là chết bởi những thói quen của chúng ta
Tự do…
Thù oán sự thật chỉ làm con người thêm khờ dại.

Anh gần như vẫn sống,và anh cần em cố thử
Cứu lấy anh
Mọi việc đều ổn cả khi chúng ta hấp hối
Nhưng anh cần phải sống đến hết tối nay, hết đêm nay


Chà, thứ lỗi cho anh trong lúc anh nhận một cái chêt nhẹ nhàng
Nhịp tim đập chậm dần và anh khó có thể nói với em
Rằng anh vẫn ổn
Ít nhất thì tới hôm nay
Em biết em làm anh mất cảnh giác,
Hãy tin anh, khi anh nói điều đó thật khó khan
Chúng ta sẽ trải qua điều đó đêm nay
Và anh biết ngày nào đó chúng ta sẽ được tự do


Để được sống là chết bởi những thói quen của chúng ta
Tự do…
Thù oán sự thật chỉ làm con người thêm khờ dại.

Anh gần như vẫn sống,và anh cần em cố thử
Cứu lấy anh
Mọi việc đều ổn cả khi chúng ta hấp hối
Nhưng anh cần phải sống đến hết tối nay, hết đêm nay

Và em chạm vào tay anh hết sức nhẹ

(Em ơi chúng ta chưa sẵn sang cho điều này)
Và cô ấy nhìn theo anh một cách nhàm chán
Anh sẽ không hối hận,sẽ không hối hận
Sẽ không hối hận, anh sẽ không hối hận…

Anh đã cố gắng để biến mất,
Nhưng em lại giữ anh lại với em
Anh có thể thở dễ dàng mà không có em
Anh lại cố biến mất

Nhưng giừo anh đã không còn tốn tại trong mắt em
Giờ em trừng phạt anh

Anh gần như vẫn sống,và anh cần em cố thử
Cứu lấy anh
Mọi việc đều ổn cả khi chúng ta hấp hối
Nhưng anh cần phải sống đến hết tối nay, hết đêm nay

Anh gần như vẫn sống,và anh cần em cố thử
Cứu lấy anh

Mọi việc đều ổn cả khi chúng ta hấp hối
Nhưng anh cần phải sống đến hết tối nay, hết đêm nay

 
Top