Lời Dịch - 恭喜恭喜 - Gong xi gong xi - Chúc mừng chúc mừng - Unknown

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


每条大街小巷
每个人的嘴里
见面第一句话
就是恭喜恭喜
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你

冬天已到尽头

真是好的消息
温暖的春风
就要吹醒大地
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你

浩浩冰雪融解
眼看梅花吐蕊
漫漫长夜过去

听到一声鸡啼
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你

经过多少困难
历经多少磨练
多少心儿盼望
盼望春的消息
恭喜恭喜恭喜你呀

恭喜恭喜恭喜你

----Pinyin-----

Mi hao ta zhe xeo shen
Mie co ren tie xue li
zhen mei tie zhie truy hoan
chou su gong xi gong xi
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni


Tung zhen zia tao zhinh zong
Tran xu hao ni zhao xi
Hua ran fong to truy fong
Truu trao xuy xin ta ti
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni
....
Hao hao bu zhe gong zhe

zhi kan mie hoa tu ruey
Man man hoa zhe kua lua
Thing tao yin zhen xi ti
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni

Xing wua tua xao kuan nuan
Xing li tua xao mua lian
Tua xao xing e pan wan

Ye e tian xing xiao xi
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni
gong xi gong xi gong xi ni ya
gong xi gong xi gong xi ni

---Engtrans-----

In every avenue and street
From the mouth of everyone

The first sentence when we meet
Are congratulations
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you

The winter has come to an end
That’s really good news
The warm breeze of the spring
Will wake up the earth

Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you

The heavy snow has melt
The plums are about to bossom
The endless dark night is over
We hear the crowing of a rooster
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you


After so much difficuty
With so much discipline
How many hearts are looking forward
To the news of spring
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Congratulations, congratulations, congratulations to you
Từng ngõ nhỏ phố lớn

Trên môi mỗi người
Lời đầu tiên khi gặp nhau
Là cung hỉ cung hỉ
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn

Mùa đông đã đi qua
Thật là tin tốt đẹp
Làn gió xuân sao ấm nồng

Làm bừng tỉnh cả thế gian
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn

Vùng băng tuyết cũg đã tan
Ngắm nhìn mai hoa đua nở
Đêm dài đã qua đi
Đâu đây tiếng gà gáy
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng

Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn

Sau bao khó nhọc
Sau bao luyện rèn
Bao trái tim non trẻ hi vọng
Đón mong mùa xuân về
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn 
Top