Lời Dịch - Gone the rainbow - Peter, Paul & Mary

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Gone the rainbow

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
When I saw my Sally Babby Beal,
come bibble in the boo shy Lorey.

Here I sit on Buttermilk Hill;
who could blame me, cry my fill;
Every tear would turn a mill,
Johnny's gone for a soldier.

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
When I saw my Sally Babby Beal,
come bibble in the boo shy Lorey.

I sold my flax, I sold my wheel,
to buy my love a sword of steel;
So it in battle he might wield,
Johnny's gone for a soldier.

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
When I saw my Sally Babby Beal,
come bibble in the boo shy Lorey.

Oh my baby, oh, my love,
gone the rainbow, gone the dove.
Your father was my only love;
Johnny's gone for a soldier.

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
When I saw my Sally Babby Beal,
come bibble in the boo shy Lorey.
Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
Khi ta thấy nhìn thấy Sally Babby Beal của ta
Đến nói bi bô trong tiếng la nhỏ của Lorey.

Giờ ta ngồi đây trên đồi Buttermijk
Ai có thể trách ta, làm cho ta khóc thật nhiều
Những giọt lệ giờ trở thành nỗi đắng cay
Khi (cha của con) Johnny đi lính.

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
Khi ta thấy nhìn thấy Sally Babby Beal của ta
Đến nói bi bô trong tiếng la nhỏ của Lorey.

Ta bán đi vườn lanh, ta bán đi máy cày
Để mua cho tình yêu của ta một thanh gươm thép
Để trong chiến trận nó có thể sử dụng
Johnny đã đi lính.

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
Khi ta thấy nhìn thấy Sally Babby Beal của ta
Đến nói bi bô trong tiếng la nhỏ của Lorey.

Ồ cưng của ta, ôi tình yêu của ta
Đuổi theo cầu vồng, đuổi theo những cánh câu
Cha của con là tình yêu duy nhất của ta
Johnny đã đi lính.

Shule, shule, shule-a-roo,
Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo.
Khi ta thấy nhìn thấy Sally Babby Beal của ta
Đến nói bi bô trong tiếng la nhỏ của Lorey.
Dòng nhạc Country thực sự là một dòng nhạc khó dịch, bởi lẽ từ ngữ của nó đôi lúc hơi khó hiểu. Bài hát này có nội dung là lời chuyện trò của người phụ nữ với đứa con trai khi chồng cô đi lính, đoạn Chorus miêu tả lời nói của trẻ con nên nghe có vẻ ngô nghê, các bạn thông cảm
 
Top