Lời Dịch - Forever And Almost Always - Kate Voegele

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
So the story goes on down
The less traveled road
It’s a variation on
The one I was told
And although it’s not the same
It’s awful close, yeah

In an ordinary fairy tale land

There’s a promise of a perfect happy end
And I imagine having just short of that
Is better than nothing

So you’ll be mine
Forever and almost always
And I’ll be fine
Just love me when you can
And I’ll wait patiently

I’ll wake up every day
Just hoping that you still care

In the corner of my mind I know too well
Oh that surely even I deserve the best
But instead of leaving
I just put the issue to bed
And outta my head

Oh and just when I believe

You’ve changed for good
Well you go and prove me wrong
Just like I knew you would

When I run out of second chances
You give me that look
And you’re off the hook

Because you’re mine
Forever and almost always

And I’m fine
Just love me when you can
And I’ll wait patiently
I’ll wake up every day
Just hoping that you still care

Oh, what am I still doing here?
Oh, it’s all becoming so clear

You’ll be mine

Forever and almost always
It ain’t right to just love me when you can
Oh I won’t wait patiently
Or wake up everyday
Just hoping that you’ll still care

Forever and almost always
No it ain’t right
To just love me when you can, baby

Ain’t gonna wait patiently
I won’t wake up everyday
Just hoping that you still care
HOÀN TOÀN VÀ MÃI MÃI

Khi câu chuyện dần tới hồi kết
Con đường bắt đầu hẹp dần
Có một sự thay dổi

Như em từng nói
Và mặc dù nó không giống như vậy
Nó là một kết thúc tồi tệ, yeah

Trong một vương quốc thần tiên bình thường
Có một lời hứa về một cái kết hoàn hảo, hạnh phúc
Và em đã tưởng tượng về nó dù chỉ trong khoảnh khắc
Còn tốt hơn là không có gì

Vậy anh là của em

Hoàn toàn và mãi mãi
Và em sẽ ổn thôi
Chỉ hãy yêu em khi anh còn có thể
Và em sẽ đợi chờ, nhẫn nại
Em sẽ thức dậy mỗi ngày
Chỉ hy vọng anh còn quan tâm tới em

Trong góc nào đó của tiềm thức em biết rất rõ
Và chắc rằng em là người xứng đáng nhất

Nhưng thay vì phải ra đi
Em chỉ đặt vấn đề đó qua một bên
Và cố tống nó ra khỏi đầu

Oh và chỉ khi em còn tin
Anh thay đổi vì điều tốt
Uhm anh ra đi và cố chứng minh rằng em đã lầm
Chỉ là em biết anh sẽ như thế

Khi em để vuột mất cơ hội thứ hai

Anh ném cho em cái nhìn đó
Và em thấy hụt hẫng

Vậy anh là của em
Hoàn toàn và mãi mãi
Và em sẽ ổn thôi
Chỉ hãy yêu em khi anh còn có thể
Và em sẽ đợi chờ, nhẫn nại
Em sẽ thức dậy mỗi ngày

Chỉ hy vọng anh còn quan tâm tới em

Oh, anh còn làm gì đây thế?
Oh, mọi chuyện đã quá rõ rồi?

Vì anh là của em
Hoàn toàn và mãi mãi
Thật sai lầm khi nghĩ anh chỉ yêu em khi anh còn có thể
Hay em sẽ không kiên nhẫn đợi chờ nữa
Hay em sẽ không thức dậy mỗi sáng

Chỉ để hy vọng anh còn quan tâm tới em


Hoàn toàn và mãi mãi
Không, thật sai lầm
Cưng ơi, anh chỉ yêu em khi anh còn có thể
Không cần phải chờ đợi vô vọng nữa
Em sẽ không thức dậy mỗi sáng
Chỉ để hy vọng anh còn quan tâm tới em
 
Top