Lời Dịch - Fire - Jay Sean

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


[Uh oh, she's fire, fire, oh
You know she's fire, fire, oh]x2

Can't nobody do it like she do
Anything just to please you
And she doesn't mean to, it comes naturally
I can't lie, she sees through me
The way that she moves me

Her beauty's not everything, everything

She don't know what she does
That's why I'm into her
I just melt with her touch
When I get close to her
I just can't get enough
When I'm alone with her
And I can feel myself burning


'Cause that girl is fire, fire, fire
That's why I desire, sire her
That girl is fire, fire, fire
That's why I desire, sire, her

[Uh oh, she's fire, fire, oh
You know she's fire, fire, oh]x2

Sometimes I catch myself staring

As you're doing your hair in the mirror
And I just can't leave you alone
Some will get up and just grab you
I'm so glad that I have you, I found you
Let's do it right here and right now

She don't know what she does
That's why I'm into her
I just melt with her touch

When I get close to her
I just can't get enough
When I'm alone with her
And I can feel myself burning

'Cause that girl is fire, fire, fire
That's why I desire, sire, her
That girl is fire, fire, fire
That's why I desire, sire, her


I can't stop, I know it's a clich
I don't do this everyday but let me hear you sing
Just don't stop 'cause you're the one that I freak with
You know my secrets, baby, I'm burning

'Cause that girl is fire, fire, fire
That's why I desire, sire, her
That girl is fire, sire, fire
That's why I desire, sire, her


[Uh oh, she's fire, fire, oh
You know she's fire, fire, oh]x2
[Uh oh, cô ấy là ánh lửa, ánh sáng, oh
Bạn biết cô ấy là ánh lửa, ánh sáng, oh ] x2

Không ai có thể làm điều đó như em làm
Bất cứ điều gì chỉ để vui lòng em

Và em không cố ý tỏ ra như thế, nó đến tự nhiên thôi
Tôi không thể nói dối, vì em thấu hiểu con người tôi
Cái cách mà em làm tôi di chuyển
Vẻ đẹp của em không phải tất cả mọi thứ, mọi thứ

Em không biết những gì em làm
Đó là lý do tại sao tôi "đi vào" em
Tổi trở nên tan chảy khi em chạm vào tôi
Khi tôi trở nên thân thiết với em

Tôi cảm thấy chưa đủ
Khi tôi ở một mình với em
Và tôi có thể cảm thấy bản thân mình đang cháy

Đó là vì em là ánh lửa, ánh lửa, ánh lửa
Đó là lý do tại sao tôi mong muốn, cùng em
Em là ánh lửa
Đó là lý do tại sao tôi mong muốn, khao khát em

[Uh oh, cô ấy là ánh lửa, ánh sáng, oh

Em biết em là ánh lửa, ánh sáng, oh ] x2

Đôi khi tôi bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm
Khi em đang vén tóc của mình trong gương
Và tôi khô thể để em một mình
Sẽ nhận được và đoạt lấy em
Thế nên tôi vui sướng bởi tôi có được em, tôi tìm thấy em
Hãy làm điều đó ngay tại đây và ngay bây giờ

Em không biết những gì em làm

Đó là lý do tại sao tôi "đi vào" em
Tổi trở nên tan chảy khi em chạm vào tôi
Khi tôi trở nên thân thiết với em
Tôi cảm thấy chưa đủ
Khi tôi ở một mình với em
Và tôi có thể cảm thấy bản thân mình đang cháy

Đó là vì em là ánh lửa, ánh lửa, ánh lửa
Đó là lý do tại sao tôi mong muốn, cùng em

Em là ánh lửa
Đó là lý do tại sao tôi mong muốn, khao khát em

Tôi không thể dừng lại, tôi biết đó chỉ là lời nói xuông
Tôi không làm điều này mỗi ngày nhưng để tôi em hát
Đừng dừng lại, vì em là người duy nhất là tôi yêu mến
Em biết bí mật của tôi, em yêu, tôi đang cháy bỏng

Đó là vì em là ánh lửa, ánh lửa, ánh lửa
Đó là lý do tại sao tôi mong muốn, cùng em

Em là ánh lửa
Đó là lý do tại sao tôi mong muốn, khao khát em

[Uh oh, cô ấy là ánh lửa, ánh sáng, oh
Em biết em là ánh lửa, ánh sáng, oh ] x2 
Quay lại
Top