Lời Dịch - Finish What You Started - Casey Barnes

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
1st Verse
You'll never see the end to life
You'll never know the pain that becomes your own
You'll try to do the best you can
Until the day you wake up and you find

Bridge
That you could fall from grace anytime

And you won't know when it hits you
But when it does

Chorus
Pick yourself on up and dust yourself down
And finish what you started
Don't be so dumb
'Cause when life gets you down
Remember you're the one, to rise above

And finish what you started

2nd Verse
They'll always try to bring you down
They'll make you feel uneasy when you pray
Don't ever turn your back on them
Just remember when you hear the words they say

Bridge

That you could fall from grace anytime
And you won't know when it hits you
But when it does

Chorus
Pick yourself on up and dust yourself down
And finish what you started
Don't be so dumb
'Cause when life gets you down

Remember you're the one, to rise above
And finish what you started

1st Verse
Bạn sẽ không bao giờ trông thấy ngày tận thế
Bạn sẽ không bao giờ biết nỗi đâu là của chính mình
Bạn sẽ cố làm hết khả năng
Cho tới ngày tỉnh giấc và nhận ra


Bridge
Rằng bạn có thể phạm sai lầm bất kí lúc nào
Và bạn sẽ không hề hay biết cho tới khi bạn lãnh hậu quả
Nhưng khi đó

Chorus
Hãy tự dựng dậy và dấn thân
Hãy hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu
Đừng mãi câm lặng

Vì khi cuộc sống khiến bạn thất vọng
Hãy nhớ rằng bạn là duy nhất, để vươn lên
Và hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu

2nd Verse
Người ta lúc nào chẳng muốn bạn gục ngã
Họ khiến bạn cảm thấy khó khăn khi bạn cầu nguyện
Đừng quay lưng lại với họ
Chỉ cần nhớ mỗi khi bạn nghe người ta nói


Bridge
Rằng bạn có thể phạm sai lầm bất kí lúc nào
Và bạn sẽ không hề hay biết cho tới khi bạn lãnh hậu quả
Nhưng khi đó

Chorus
Hãy tự dựng dậy và dấn thân
Hãy hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu
Đừng mãi câm lặng

Vì khi cuộc sống khiến bạn thất vọng
Hãy nhớ rằng bạn là duy nhất, để vươn lên
Và hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu

 
Top