Lời Dịch - Find Your Love - Drake

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[Drake]
I'm more than just an option
Hey, Hey, Hey
Refuse to be forgotten
Hey, Hey, Hey
I took a chance with my heart
Hey, Hey, Hey
And I feel it taking over


[Chorus]
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I bet if I give all my love

Then nothings gonna tear us apart

I’m more than just a number
Hey, Hey, Hey
I doubt you’ll find another
Hey, Hey, Hey
So every single summer
Hey, Hey, Hey
I be the one that you remember


[Chorus]
And I better find your lovin
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I bet if I give all my love,

Then nothings gonna tear us apart

It’s more than just a mission
Hey, Hey, Hey
You hear but you don’t listen
Hey, Hey, Hey
You better pay attention
Hey, Hey, Hey
And get what you been missing


[Chorus]
And I better find your lovin
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and
I better find your heart
I bet if I give all my love,

Then nothings gonna tear us apart

Too many times I’ve been wrong
I guess being right takes too long
I’m done waiting, theres nothing left to do
But give all I have to you and

I better find your love and
I better find your heart
I better find your love and

I bet if I give all my love,
Then nothings gonna tear us apart
I bet if I give all my love,
Then nothings gonna tear us apart
[Drake]
Anh còn hơn cả một lựa chọn
Hey, Hey, Hey
Anh từ chối bị lãng quên

Hey, Hey, Hey
Anh bắt lấy cơ hội với cả trái tim
Hey, Hey, Hey
Và cảm thấy nó đã thống trị anh

[Chorus]
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Trái tim của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em

Trái tim của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Trái tim của em
Anh cuộc nếu anh dành hết tình yêu này cho em
Thì chẳng gì sẽ chia cắt được chúng ta

Anh còn hơn cả một con số
Hey, Hey, Hey
Anh nghi ngờ em sẽ tìm kiếm điều khác

Hey, Hey, Hey
Vậy qua mỗi mùa hè cô đơn
Hey, Hey, Hey
Anh sẽ là người duy nhất mà em nhớ

[Chorus]
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Trái tim của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em

Trái tim của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Trái tim của em
Anh cuộc nếu anh dành hết tình yêu này cho em
Thì chẳng gì sẽ chia cắt được chúng ta

Đây còn hơn cả một nhiệm vụ
Hey, Hey, Hey
Em có nghe nhưng không chăm chú

Hey, Hey, Hey
Tốt hơn em nên chú ý vào đây
Hey, Hey, Hey
Và lấy lại những gì em đã mất

[Chorus]
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Trái tim của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em

Trái tim của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Trái tim của em
Anh cuộc nếu anh dành hết tình yêu này cho em
Thì chẳng gì sẽ chia cắt được chúng ta

Anh đã sai quá nhiều lần
Anh đoán sẽ mất thời gian để làm cho đúng
Anh đã đợi, rồi chẳng còn gì để làm cả

Ngoài việc dành hết tình yêu này cho em

Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm trái tim em
Tốt hơn anh nên tìm kiếm tình yêu của em
Anh cuộc nếu anh dành hết tình yêu này cho em
Thì chẳng gì sẽ chia cắt được chúng ta
Anh cuộc nếu anh dành hết tình yêu này cho em
Thì chẳng gì sẽ chia cắt được chúng ta


 
Top