Lời Dịch - Energetic - BoA

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


Oh oh oh oh oh oh oh
Report to the dance dance dance floor
Oh oh oh oh oh oh oh
Report to the dance dance dance floor

I'm feelin' so energetic
Don't think y'all will ever get it [x4]

The floor is callin' me

And I don't know what else to do
The energy in here is fire
And the speakers too

See the DJ hittin' that replay
Do what he say and turn me on
Imma do a lotta talkin' with my feet
and the beat and I promise don't need no phone

Put me on [x6]

Report to the dance floor
Put me on [x6]
Report to the dance floor

I'm feelin' so energetic
Don't think y'all will ever get it [x4]

Meet me in the club [x4]

I feel like I'm up there

Abo-abo-above the clouds
Did you meet my speaker
Ain't he, ain't he, ain't he talkin loud

Don't he beat [x5] the floor
Don't he beat [x3] the floor
Don't he beat [x5] the floor
That's that and I ain't gotta say no more

I'm feein' so energetic

Don't think y'all will ever get it [x4]

Meet me in the club [x4]

Report to the dance floor
Report to the dance floor
Put me on [x6]
Report to the dance floor
Put me on [x6]
Report to the dance floor

Put me on [x6]
Report to the dance floor

I'm feelin' so energetic
Don't think y'all will ever get it [x4]
Meet me in the club [x4]
Ô ô ô
Trình diện tại sàn nhảy

[x2]

Tôi đang cảm thấy thật mãnh liệt
Không nghĩ là bạn sẽ có thể hiểu được điều đó [x4]

Sàn nhảy đang mời gọi tôi
Và tôi không biết làm cái gì khác nữa
Năng lượng ở đây là ngọn lửa
Và những cái loa phóng thanh nữa


Nhìn người chơi đĩa chơi lại đoạn đó
Làm điều anh ta nói và khiến tôi hưng phấn
Tôi sẽ giao tiếp thật nhiều với đôi bàn chân mình
Và nhịp điệu và tôi hứa sẽ chẳng cần dây nghe đâu

Cho tôi trình diễn nào [x6]
Xuất hiện tại sàn nhảy
[x2]

Tôi đang cảm thấy thật mãnh liệt

Không nghĩ là bạn sẽ có thể hiểu được điều đó [x4]

Gặp tôi ở câu lạc bộ nhé [x4]

Tôi cảm giác như mình lên cao trên đó
Trên cả những đám mây
Bạn đã gặp cái loa của tôi chưa
Nó không phát ra quá to đấy chứ hả

Nó không quậy tưng cái sàn lên sao [x3]

Như thế đó và tôi chẳng phải nói thêm gì nữa

Tôi đang cảm thấy thật mãnh liệt
Không nghĩ là bạn sẽ có thể hiểu được điều đó [x4]

Gặp tôi ở câu lạc bộ nhé [x4]

Xuất hiện tại sàn
Cho tôi trình diễn nào

Tôi đang cảm thấy thật mãnh liệt

Không nghĩ là bạn sẽ có thể hiểu được điều đó [x4]

Gặp tôi ở câu lạc bộ nhé [x4]

 
Quay lại
Top