Lời Dịch - Emergency - Paramore

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


Emergency :
I think we have an emergency
I think we have an emergency
If you thought I'd breathe then you were wrong
Because I won't stop holding on
So are you listening?
So are you watching me?
If you thought I'd breathe then you were wrong

Because I won't stop holding on
This is an emergency
So are you listening?
And I can't pretend that I don't see this
It's really not your fault

Chorus:
And no one cares to talk about it
To talk about it

Cause' I've seen love die way too many times
When it deserved to be alive
I've seen you cry way too many times
When you deserved to be alive
Alive...

So give up every chance you get
Just to feel new again
I think we have an emergency

I think we have an emergency
And you do your best to show me love
But you don't know what love is
So are you listening?
So are you watching me?
Well I can't pretend that I don't see this
It's really not your fault

And no one cares to talk about it

To talk about it
Cause' I've seen love die way too many times
When it deserved to be alive
I've seen you cry way too many times
When you deserved to be alive
Alive...

The scars they will not fade away

And no one cares to talk about it

To talk about it
Cause' I've seen love die way too many times
When it deserved to be alive
I've seen you cry way too many times
When you deserved to be alive
Alive...
Alive...
Tôi nghĩ chúng ta có tình trạng khẩn cấp

Tôi nghĩ chúng ta có tình trạng khẩn cấp
Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã thở lúc đó thì bạn nhầm rồi
Bởi vì tôi sẽ không ngừng tiếp tục nắm giữ
Vậy nên bạn có nghe gì ko?
Vậy bạn có đang nhìn thấy tôi?
Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã thở lúc đó thì bạn nhầm rồi
Bởi vì tôi sẽ không ngừng tiếp tục nắm giữ
Đây là tình trạng khẩn cấp
Vậy nên bạn có nghe gì ko?

Và tôi không thể giả vờ rằng tôi không nhìn thấy điều này
Nó thật sự không phải lỗi của bạn

Và không một ai quan tâm để bàn tán về nó
Để bàn tán về nó
Vì tôi đã nhận ra con đường tình yêu chết quá nhiều lần
Khi mà nó xứng đáng để được sống..
Tôi đã nhìn thấy bạn khóc quá nhiều lần
Khi mà bạn xứng đáng để được sống..

Tồn tại...

Vì thế từ bỏ mỗi lần cơ hội mà bạn nhận được
Chỉ để cho cảm giác mới mẻ trở lại
Tôi nghĩ chúng ta có tình trạng khẩn cấp
Tôi nghĩ chúng ta có tình trạng khẩn cấp
Và bạn làm hết sức của bạn để dạy tôi yêu
Nhưng bạn lại không biết tình yêu là gì
Vậy nên bạn có nghe gì ko?

Vậy bạn có đang nhìn thấy tôi?
Vậy đấy, tôi không thể giả vờ rằng tôi không nhìn thấy điều này
Nó thật sự không phải lỗi của bạn

Và không một ai quan tâm để bàn tán về nó
Để bàn tán về nó
Vì tôi đã nhận ra con đường tình yêu chết quá nhiều lần
Khi mà nó xứng đáng để được sống..
Tôi đã nhìn thấy bạn khóc quá nhiều lần

Khi mà bạn xứng đáng để được sống..
Tồn tại...

Những vết sẹo mà họ sẽ không làm mờ dần hết đi được

Và không một ai quan tâm để bàn tán về nó
Để bàn tán về nó
Vì tôi đã nhận ra con đường tình yêu chết quá nhiều lần
Khi mà nó xứng đáng để được sống..
Tôi đã nhìn thấy bạn khóc quá nhiều lần

Khi mà bạn xứng đáng để được sống..
Tồn tại...
Tồn tại...


 
Top