Lời Dịch - Don't Want An Ending - Sam Tsui

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I don't wanna fall out
But we're all out of time
(Is this over?)
(Don't want an ending)
In one day
No way you'll be mine
(Is this over?)
(Don't want an ending)

Ooohhh...

My heart is running on empty
One more day and then we go
Yeah, the time goes on now
Don't ask me how
I don't know
We'll be home tomorrow
'Bout a thousand miles too far away
Say you won't forget and I'll be okay

At least tonight
It's just you and me and honestly
That's everything I need

I don't wanna fall out
But we're all out of time
(Is this over?)
(Don't want an ending)
In one day
No way you'll be mine
(Is this over?)
(Don't want an ending)

Tonight's the countdown
'Til the day we're not around
(Is this over?)
(Don't want an ending)
And you're gone
And we're on with our lives
(Is this over?)
(Don't want an ending)
I don't want an ending

Don't want an ending...

The days turn to hours
And it's just a movement before they go
I'm scared to say goodbye,
'cause what's after that?
I don't know.

As the years look past us
If we lose track,
Or lose the fight,
I will search forever
To find a way back..

To tonight
Where it's just you and me and honestly
That's everything I need

I don't wanna fall out
But we're all out of time
(Is this over?)
(Don't want an ending)
In one day
No way you'll be mine
(Is this over?)
(Don't want an ending)

Tonight's the countdown
'Til the day we're not around
(Is this over?)
(Don't want an ending)
And you're gone
And we're on with our lives
(Is this over?)
(Don't want an ending)
I don't want an ending

We say "see ya later"
But I know there's no where we're
Around here again (yeah)
And every until next
Feels like one back punch line
And I don't want that again

I don't wanna fall out
But we're all out of time
(Is this over?)
(Don't want an ending)
In one day
No way you'll be mine
(Is this over?)
(Don't want an ending)

I don't wanna fall out
But we're all out of time
(Is this over?)
(Don't want an ending)
In one day
No way you'll be mine
(Is this over?)
(Don't want an ending)

Tonight's the countdown
'Til the day we're not around
(Is this over?)
(Don't want an ending)
And you're gone
And we're on with our lives
(Is this over?)
(Don't want an ending)
(Noo) I
(All out of time)
Don't want an ending
Anh không muốn phải bất hòa
Nhưng chúng ta hết thời gian rồi
(Hết rồi sao)
(Anh không muốn kết thúc)
Vào một ngày nào đó
Không còn cách nào để em là của anh nữa
(Hết rồi sao)
(Anh không muốn kết thúc).

Ooohhh...

Con tim anh cứ trống trải như thế
Thêm một ngày nữa, và chúng ta ra đi
Đúng thế, giờ đây thời gian cứ trôi đi
Đừng hỏi anh thế nào
Anh không biết
Ngày mai, chúng ta sẽ về nhà
Khoảng một ngàn dặm nữa
Hãy nói em sẽ không quên, và anh sẽ ổn thôi.

Ít nhất, đêm nay
Chỉ có em, anh và thật chân thành
Chính là tất cả những gì anh cần.

Anh không muốn phải bất hòa
Nhưng chúng ta hết thời gian rồi
(Hết rồi sao)
(Anh không muốn kết thúc)
Vào một ngày nào đó
Không còn cách nào để em là của anh
(Hết rồi sao)
(Anh không muốn kết thúc).

Đếm ngược từ đêm nay
Cho đến cái ngày ta không còn bên nhau
(Đã hết rồi sao)
(Không muốn một kết thúc)
Và em đã đi xa
Và ta vẫn sống cuộc đời của mình
(Hết rồi sao)
(Không muốn một kết thúc)
Anh không muốn phải chấm dứt.

Không muốn phải chấm dứt.

Ngày chuyển thành giờ
Và đó chỉ là sự chuyển dời trước khi ta đi
Anh sợ phải nói chia tay
Vì còn gì về sau nữa?
Anh không hề biết.

Khi năm tháng có vẻ đã vuột qua tay ta
Nếu chúng ta lạc đường
Hay thua cuộc
Anh sẽ kiếm tìm mãi mãi
Để tìm lại đường về...

Nơi chỉ có em, anh và thật chân thành
Đó là tất cả những gì anh cần.

Anh không muốn phải bất hòa
Nhưng chúng ta hết thời gian rồi
(Hết rồi sao)
(Anh không muốn kết thúc)
Vào một ngày nào đó
Không còn cách nào để em là của anh nữa
(Hết rồi sao)
(Anh không muốn kết thúc).

Đếm ngược từ đêm nay
Cho đến cái ngày ta không còn bên nhau
(Đã hết rồi sao)
(Không muốn một kết thúc)
Và em đã đi xa
Và ta vẫn sống cuộc đời của mình
(Hết rồi sao)
(Không muốn một kết thúc)
Anh không muốn phải chấm dứt.

Chúng ta nói: ''Gặp lại sau nhé''
Nhưng anh biết chúng ta chẳng ở đâu cả
Rôi lại ở đây lần nữa
Và mỗi lần tiếp đó
Cứ như một người đã trở lại với đoạn gay cấn
Và anh không muốn thế nữa.

Đếm ngược từ đêm nay
Tới ngày ta không còn bên nhau
(Đã hết rồi sao?)
(Không muốn một kết thúc như thế)
Và em đã ra đi
Và đôi ta lại sống cuộc sống riêng của mỗi người
(Đã hết rồi sao?)
(Không muốn một kết thúc như thế)
Không
(Tất cả đều hết thời gian rồi)
Anh không muốn một kết cục như thế.


 
Quay lại
Top