Lời Dịch - Don't Tell Me You Love Me Anymore - Emma Bunton

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Don't tell me you love me anymore
Don't tell me unless you're good and sure

I can't control what my heart is feeling
Want you here, but I need to believe in
Everything that you whisper in my ear
I'm making this real easy for you
You don't love me as much I love you

I'm gonna have to draw the line

Don't tell me you love me anymore
Don't tell me cos I don't need to know
Don't tell me you love me anymore
Don't tell me unless you're good and sure

What's the point of carrying on
What's the point of pretending that my future
Is resting here with you

I'm not prepared to lie to myself for another day
And I don't want to hear it
I'd rather hear nothing from you at all

Don't tell me you love me anymore
Don't tell me cos I don't need to know
Don't tell me you love me anymore
Don't tell me unless you're good and sure

Can't you see

That you never saw the best in me
How could you ever let me go?
Let me know, please
Let me know

Don't tell me you love me anymore
Don't tell me cos I don't need to know (oh-oh-oh-ooh)
Don't tell me you love me anymore (don't say it)
Don't tell me unless you're good and sure


Don't tell me you love me anymore (don't say it)
Don't tell me cos I don't need to know (I really do need to know)
Don't tell me you love me anymore (baby please)
Don't tell me unless you're good and sure (baby, please)

Don't tell me you love me
Don't tell me you love me anymore
Đừng nói yêu em nữa

Đừng nói yêu em nữa trừ phi anh tử tế và đáng tin cậy

Em không thể điều khiển trái tim em cảm thấy gì
Muốn có anh ở đây, nhưng em cần tin tưởng
Vào mọi điều anh thủ thỉ vào tai em
Em dễ dàng tin vào anh
Anh đâu có yêu em nhiều như em yêu anh
Em sẽ phải vạch ra giới hạn thôi

Đừng nói yêu em thêm nữa

Đừng nói với em vì em không cần biết
Đừng nói yêu em thêm nữa
Đừng nói với em trừ phi anh tử tế và đáng tin cậy

Còn cố sức để làm gì
Tại sao lại giả vờ rằng tương lai của em
Là nương tựa vào anh
Em chưa được chuẩn bị để lừa dối bản thân vì một ngày nào khác
Và em không muốn nghe nữa

Thà em chẳng nghe anh nói gì còn hơn

Đừng nói yêu em thêm nữa
Đừng nói với em vì em không cần biết
Đừng nói yêu em thêm nữa
Đừng nói với em trừ phi anh tử tế và đáng tin cậy

Anh có thấy
Rằng anh không bao giờ thấy điều tốt đẹp nhất ở em
Làm sao anh lại để em ra đi thế?

Cho em biết đi, xin anh
Hãy cho em biết

Đừng nói yêu em thêm nữa
Đừng nói với em vì em không cần biết (oh-oh-oh-ooh)
Đừng nói yêu em thêm nữa (đừng nói)
Đừng nói với em trừ phi anh tử tế và đáng tin cậy

Đừng nói yêu em thêm nữa (đừng nói nữa)
Đừng nói với em vì em không cần biết (em thực sự muốn biet

Đừng nói yêu em thêm nữa (xin anh)
Đừng nói với em trừ phi anh tử tế và đáng tin cậy (xin anh đấy)

Đừng nói yêu em
Đừng nói yêu em thêm nữa

 
Top