Lời Dịch - Do You Wanna Dance - Johnny Rivers

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Do you wanna dance and hold my hand?
Tell me that I'm your man
Baby, do you wanna dance?
Do you wanna dance under the moonlight?
Squeeze and kiss me all through the night?
Baby, do you wanna dance?
Now, do you wanna dance, girl, and hold my hand?
Tell me that I'm your man.

Baby, do you wanna dance?
Do you wanna dance under the moonlight,
Love me, girl, all through the night?
Baby, do you wanna dance?
Well, now, do you, do you, do you, do you wanna dance?
Do you, do you, do you, doyou wanna dance?
Do you, do you wanna dance?
Now, do you wanna dance and hold my hand?
Tell me that I'm your man.

Baby, ah do you wanna dance?
Yes, do you wanna dance, I mean under the moonlight,
Squeeze and kiss me all through the night?
Baby, ah do you wanna dance?
Well, now, do you, do you, do you, do you wanna dance?
Do you, do you, do you, do you wanna dance?
Do you, ah do you wanna dance?
Oh, do you wanna dacne (hold my hand)
Do you wanna dance?

Baby, do you wanna dance?Yeah, yeah
Do you wanna dance all night?
Do you wanna dance under the moonlight?
Do you wanna dance...?
Em có muốn khiêu vũ và nắm tay anh không?
Nói rằng anh là chàng trai của đời em
Em à, em có muốn khiêu vũ không
Em có muốn khiêu vũ dưới ánh trăng không?

Ôm anh thật chặt và hôn anh suốt đêm
Em à, em có muốn khiêu vũ không
Giờ em có muốn khiêu vũ không, em à, và nắm tay anh?
Nói rằng anh là người đàn ông của em
Em à, am có muốn khiêu vũ không?
Em có muốn khiêu vũ dưới ánh trăng không
Yêu anh, em à, qua cả đêm luôn?
Em à, em có muốn khiêu vũ không
Gìơ, em có, em có, em có muốn khiêu vũ không

Em có, em có, em có muốn khiêu vũ không
Em có, em có, em có muốn khiêu vũ không
Giờ em có muốn khiêu vũ và nắm tay anh không?
Nói rằng anh là người đàn ông của đời em
Em à, em có muốn khiêu vũ không
Ừ, em có muốn nhay không, ý anh là dưới ánh trăng ấy
Ôm anh thật chặt và hôn anh cả đêm
Em à, em có muốn khiêu vũ không
Gìơ, em có, em có, em có muốn khiêu vũ không

Em có, em có, em có muốn khiêu vũ không
Em có, em có, em có muốn khiêu vũ không
Em có muốn khiêu vũ(và nắm tay anh)
Em có muốn khiêu vũ không
Em à em có muốn khiêu vũ không
Em có muốn khiêu vũ cả đêm không
Em có muốn khiêu vũ dưới ánh trăng không
Em có muốn khiêu vũ không

 
Top