Lời Dịch - Distance - Secondhand Serenade

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

I'm driving down the highway
Cold and dark, dead
(It's deceiving)
It's deceiving
And miles and miles pass by
And I'm alone
My eyes feel like they're bleeding
But I'm just crying


Is this what I ask for?
Is this what I ask for?

I hate myself when I'm away from you
I swear I'm sorry
Please don't hate me too
And I don't know if my heart will make It through
I swear I'm sorry
Please don't hate me too


I don't suppose you heard me
Call your name, girl
If you say louder,
Then I'll scream louder
The cities in between us block the way
They make it harder
But I'll scream louder

Is this what I ask for?

Is this what I ask for?

I hate myself when I'm away from you
I swear I'm sorry
Please don't hate me too
And I don't know if my heart will make
It through
I swear I'm sorry
Please don't hate me too


(Don't hate me)
Don't fail now
Hold on to hope
Cause I'm yours
I'm coming home to you soon
(I'm coming home)
Cause the road is very worn
And It's begging me to come back

(To You)

I hate myself when I'm away from you
I swear I'm sorry
(I'm sorry)
Please don't hate me too
(I'm coming home)
Don't hate me too
Please don't hate me too

Anh đang lái xe trên dường
Lạnh - tối - buồn tẻ
(Đó là giả dối)
Là lừa dối
Từng dặm rồi dặm trôi qua
Chỉ có mình anh
Đôi mắt anh như đang ứa máu

Nhưng chỉ là anh đang khóc

Đây là những gì anh yêu cầu?
Những gì anh muốn?

Anh ghét chính bản thân mình khi anh rời xa em
Anh thề anh xin lỗi
Đừng ghét anh
Và anh không biết nếu con tim anh sẽ vượt qua chuyện này
Anh thề rằng anh xin lỗi

Chỉ xin đừng ghét anh

Anh không đòi hỏi anh nghe anh nói
Gọi tên em
Nếu em có to tiếng
Thì anh cũng sẽ gào lên
Con đường nối liền khoảng cách 2 ta đã bị chặn lại
Vượt qua khó khăn
Nhưng anh vẵn sẽ hét lên


Có phải đây là những gì anh yêu cầu?
Là những gì anh muốn?

Anh ghét chính bản thân mình khi anh rời xa em
Anh thề anh xin lỗi
Đừng ghét anh
Và anh không biết nếu con tim anh sẽ vượt qua chuyện này
Anh thề rằng anh xin lỗi
Chỉ xin đừng ghét anh


(Đừng ghét anh)
Đừng thất bại
Giữ vững hi vọng
Vì anh là của em
Anh sẽ sớm về với em
(Anh đang về)
Vì con đường đã rất mệt mỏi
Nó cầu xin anh hãy mau quay về

(Với em)

Anh ghét chính bản thân mình khi anh rời xa em
Anh thề rằng anh xin lỗi
(Anh xin lỗi)
Đừng ghét anh
(Anh đang trờ về)
Đừng ghét bỏ anh
Chỉ xin đừng ghét anh


 
Top