Lời Dịch - Dirty Desire - Utada Hikaru

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Dirty desire [x3]

There's something that's been growing inside of me
Uh uh, baby baby, uh uh baby baby
I haven't been myself since we met last week
Uh uh, baby baby, uh uh baby baby

When I'm alone at night
I sit and fantasize

And in my fantasies I love you long time
Doing my nine to five
I'm thinking six and nine
I gotta make you mine

Can you feel my...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?

My...
Dirty desire?

Can you feel my...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?

Dirty desire

Dirty desire, dirty desire, dirty desire, dirty desire

I know you thought about it
But it's all in your head
And you can't wait to see me
To see me in the flesh
I see you really need to
Get this thing off your chest

But all you know, I gotta get you back in my nest

I try to let it go
But that made me want you more
'Cause in reality I know you're not mine
I don't want just a fight, I want the full size
Tell her I'll pay the fine

Can you feel my...
Dirty desire?

My...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?

Can you feel my...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?

My...
Dirty desire?

Can you feel my...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?


Can you feel my...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?
Dirty desire

When I'm alone at night

I sit and fantasize
And in my fantasies I love you long tonight
Doing my nine to five
I'm thinking six and nine
I gotta make you mine

Can you feel my...
Dirty desire?
My...

Dirty desire?
My...
Dirty desire?

Can you feel my...
Dirty desire?
My...
Dirty desire?
My...

Dirty desire?
Dirty desire

Now what you doing, babe
You're not my boyfriend
Long as we know babe, I'm not your girlfriend
Now what you doing, babe
You're not my boyfriend
Long as we know babe, I'm not your girlfriend


Desire, desire, desire, desire, desire, desire, desire, desire

Bring that beat back!
Bring that beat back!
Bring that beat back!
Bring that beat back!
h.am m.uốn vẩn đục


Có một cái gì đó đáng lớn dần trong em
Uh uh, baby baby, uh uh baby baby
Em đã không còn là mình nữa kể từ khi ta gặp nhau tuần trước
Uh uh, baby baby, uh uh baby baby

Khi chỉ một mình trong đêm tối
Em ngồi và mơ màng
Và trong thế giới tưởng tượng em yêu anh cả thời gian dài
Khiến số chín của em thành số năm

Em đang nghĩ về con số sáu và chín
Em sẽ khiến anh là của em

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục

của em

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em


h.am m.uốn vẩn đục, h.am m.uốn vẩn đục

Em biết anh đã từng nghĩ về nó
Nhưng tất cả điều đó trong đầu anh
Và anh không thể đợi để thấy em
Để nhìn thấy xác thịt em
Em thấy anh thực sự cần để
Lấy thứ đó ra khỏi ngực anh
Nhưng anh biết không, em sẽ mang anh về chỗ của em


Em cố để cảm giác ấy qua đi
Nhưng điều đó còn khiến em muốn anh hơn
Vì trong tiềm thức em hiểu anh không phải của em
Em không muốn chỉ là một cuộc chiến, em muốn nó rộng hơn
Nói với cô ta em sẽ trả tiền phạt

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục
của em

h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục

của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em

h.am m.uốn vẩn đục
của em

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục

của em

Khi chỉ một mình trong đêm tối
Em ngồi và mơ màng
Và trong thế giới tưởng tượng em yêu anh cả đêm dài
Khiến số chín của em thành số năm
Em đang nghĩ về con số sáu và chín
Em sẽ khiến anh là của em

Anh có cảm nhận được...

h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em

Anh có cảm nhận được...
h.am m.uốn vẩn đục

của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em
h.am m.uốn vẩn đục
của em

Giờ anh muốn gì,anh yêu
Anh không phải bạn trai em
Từ khi ta biết quen nhau,em đã không phải bạn gái của anh

Giờ anh muốn gì,anh yêu
Anh không phải bạn trai em
Từ khi ta biết quen nhau,em đã không phải bạn gái của anh

h.am m.uốn, h.am m.uốn, h.am m.uốn, h.am m.uốn, h.am m.uốn, h.am m.uốn

Mang nhịp đập đó trở lại !
Mang nhịp đập đó trở lại !
Mang nhịp đập đó trở lại !
Mang nhịp đập đó trở lại !


 
Top