Lời Dịch - 치유/Cure/ChiYoo - Nell (넬)

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


==KanJi==

반짝 반짝 빛나던
내 맘은 쉴틈 없이
주고받은 상처의 파편에
묻혀 이젠 한줄기 빛조차 찾아
볼 수 없는 칠흑같은 어둠속에

니가 필요한 내가 여기 있다고

소리없이 울부짖는 나의 마음
손가락이 하나씩 잘려나가는
꿈을 꾸는 산산조각 난 나의 마음

부탁해..
부탁해..
부디 부서진 내 맘을 치유해 주길 바래..

모두에게서
멀어진 마음

쉴 새 없이 부서지는
수천개의 마음

니가 필요한 내가 여기 있다고
소리없이 울부짖는 나의 마음
손가락이 하나씩 잘려나가는
꿈을 꾸는 산산조각 난 나의 마음

부탁해..
부탁해..

부디 부서진 내 맘을 치유해 주길 바래..

들리나요 내 침묵의 고해
그 마음에 닿았나요
끝이 없는 내 눈물의 노래
그 시작을 알고 있나요

들리진 않아도
느껴지길 바라며
꿈을 꾸는 산산조각 난 나의 마음..


니가 필요한 내가 여기 있다고
소리없이 울부짖는 나의 마음
손가락이 하나씩 잘려나가는
꿈을 꾸는 산산조각 난 나의 마음

==Translation==

The fragments of scars
I’ve given and received bury deep

In my previously shining heart
Now in the coal like darkness,
a ray of light shines

The one you need is right here
My heart silently cries out
Fingers are cut, one by one
The broken pieces of my hopeful heart

I beg you…

I beg you…
Please cure my shattered heart

My heart slowly draws further away from everyone
Shattering without pause into thousands of
pieces

The one you need is right here
My heart silently cries out
Fingers are cut, one by one

The broken pieces of my hopeful heart

I beg you…
I beg you…
Please cure my shattered heart

Can you hear my unsaid confession
Has it reached your heart?
The song of my endless tears
Do you know the beginning?


Even if you cant hear
I hope you can feel it.
The broken pieces of my hopeful heart

The one you need is right here
My heart silently cries out
Fingers are cut, one by one
The broken pieces of my hopeful heart
Từng mảnh của vết sẹo hằn sâu
Tôi đã nhận và chôn thật chặt
Trong con tim một thời rực rỡ
Giờ trong bóng đêm đen đặc như than
Một tia sáng lóe lên

Người em cần ở ngay đây thôi
Con tim lặng lẽ khóc thầm

Cắt ngón tay, từng ngón, từng ngón
Những mảnh nát tan của con tim ngập tràn hy vọng

Xin em đấy...
Xin em đấy...
Hãy chữa lành con tim tan vỡ này đi

Con tim chầm chậm lánh xa khỏi mọi người
Không ngừng vỡ tan thành nghìn mảnh


Người em cần ở ngay đây thôi
Con tim lặng lẽ khóc thầm
Cắt ngón tay, từng ngón, từng ngón
Những mảnh nát tan của con tim ngập tràn hy vọng

Xin em đấy...
Xin em đấy...
Hãy chữa lành con tim tan vỡ này đi

Em có nghe thấy những lời thú nhận không thể cất lên thành lời?

Chúng có thấm vào tim em?
Bài hát của những dòng nước mắt chẳng vơi cạn
Em có biết nó bắt đầu thế nào không?

Người em cần ở ngay đây thôi
Con tim lặng lẽ khóc thầm
Cắt ngón tay, từng ngón, từng ngón
Những mảnh nát tan của con tim ngập tràn hy vọng 
Top