Lời Dịch - Cry Cry Cry - Mick Hucknall

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Cry, cry, cry

Cry, cry, cry
That's what I want you to do
Then think of all the lonely nights
That I've sat alone and cried over you

Cry, cry, cry
Let me see you shed a few tears

And maybe you'll realize
What I've been going through for so many years

I want you to cry, cry me a river
Yes, I want you to cry me a sea
Yes, I know someone gonna hurt you
Just like you've been hurting me
I want you to get on your knees and cry, yeah, yeah

Cry, cry, cry

Let your tears fall like rain
Then maybe I'll realize
That my love for you is not in vain

Cry, cry, cry
That's what I want you to do
Then think of all the lonely nights
That I've sat alone and cried over you

I want you to cry, cry me a river

Yes, I want you to cry me a sea
Yes, I know someone gonna hurt you
Just like you've been hurting me
Well, I want you to go on and cry
I want you to get on your knees and cry, yeah, yeah, yeah

Cry, cry, cry
Cry, cry, cry
Cry, cry, cry

Cry, cry, cry
Khóc, khóc, khóc

Khóc, khóc, khóc
Đó là những gì tôi muốn em làm
Sau suy nghĩ của những đêm cô đơn
Mà tôi đã ngồi một mình và khóc để quên em

Khóc, khóc, khóc

Hãy cho tôi thấy em rơi lệ
Và có lẽ em sẽ nhận ra
Những gì tôi đã trải qua nhiều năm

Tôi muốn em khóc, khóc cho tôi một con sông
Vâng, tôi muốn em khóc cho tôi một biển
Vâng, tôi biết một ai đó đã làm tổn thương em
Cũng giống như em đã làm tổn thương tôi
Tôi muốn em nhận được trên đầu gối và khóc của em,


Khóc, khóc, khóc
Hãy để những giọt nước mắt của em rơi như mưa
Sau đó, có lẽ tôi sẽ nhận ra
Rằng tình yêu của tôi dành cho em không phải là vô ích

Khóc, khóc, khóc
Đó là những gì tôi muốn em làm
Sau đó, suy nghĩ của những đêm cô đơn
Mà tôi đã ngồi một mình và khóc để quên em


Tôi muốn em khóc, khóc cho tôi một con sông
Vâng, tôi muốn em khóc cho tôi một biển
Vâng, tôi biết một ai đó đã làm tổn thương em
Cũng giống như em đã làm tổn thương tôi
Vâng, tôi muốn em đi và khóc
Tôi muốn em nhận được trên đầu gối và khóc của em,

Khóc, khóc, khóc
Khóc, khóc, khóc

Khóc, khóc, khóc
Khóc, khóc, khóc

 
Quay lại
Top