Lời Dịch - Crush - Mandy Moore

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
You know everything that I'm afraid of
You do everything I wish I did
Everybody wants you, everybody loves you

I know I should tell you how I feel
I wish everyone would disappear
Everytime you call me, I'm too scared to be me
And I'm too shy to say


Ooh, I got a crush on you
I hope you feel the way that I do
I get a rush
When I'm with you
Ooh, I've got a crush on you
A crush on you

You know, I'm the one that you can talk to
Sometimes you tell me things that I don't want to know

I just want to hold you
You say exactly how you feel about her
I wonder, could you ever think of me that way

I got a crush on you
I hope you feel the way that I do
I get a rush
When I'm with you
Ooh, I've got a crush on you

A crush on you

Ooh, I wish I could tell somebody
But there's no one to talk to, nobody knows
I've got a crush on you
A crush on you, I got a crush

You say everything that no one says
But I feel everything that you're afraid to feel
I will always want you, I will always love you

Anh biết mọi thứ mà tôi e sợ
Anh làm mọi điều tôi ước rằng tôi làm
Mọi người muốn có anh, mọi người yêu anh

Tôi biết tôi nên nói với anh tôi cảm thấy như thế nào
Tôi ước là tất cả mọi người biến mất
Mỗi khi anh gọi, tôi quá hốt hoảng để là chính mình
Và tôi quá nhút nhát để nói ra


Ôi, tôi thích anh mất rồi
Tôi hy vọng là anh cảm thấy như tôi
Tôi luôn vội vã
Khi tôi bên anh
Ôi, tôi thích anh thật rồi
Thích anh nhiều

Anh biết ko, tôi là người anh có thể nói chuyện cùng

Đôi lúc anh nói với tôi những điều tôi không muốn biết
Tôi chỉ muốn ôm lấy anh
Anh nói chính xác những gì anh cảm thấy về cô ấy
Tôi tự hỏi, có khi nào anh nghĩ về tôi như thế

Ôi, tôi thích anh mất rồi
Tôi hy vọng là anh cảm thấy như tôi
Tôi luôn vội vã
Khi tôi bên anh

Ôi, tôi thích anh thật rồi
Thích anh nhiều

Ôi, tôi ước tôi có thể nói với một ai đó
Nhưng ko có ai để nói với cả, ko một ai biết
Tôi thích anh thật đấy
Thích anh nhiều

Anh nói những điều mà ko ai nói
Nhưng tôi lại thấy là anh không ngại cảm nhận

Tôi sẽ luôn muốn có anh ở bên, tôi sẽ luôn yêu anh


 
Top