Lời Dịch - Crazy Not To - Danny Gokey

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


Love? I don't think so.
I'd have to be a fool to go down that road.
Aw but look at you, look at you, look at you.
I'd be crazy not to.

I know, it makes no sense.
Why would I jump off a perfectly good cliff?
Aw but look at you, look at you, look at you.

I'd be crazy not to.

My best bet, is turn around and run.
And not get all caught up in your love.
My friends say, I'm crazy if I do.
Aw but look at you, look at you, look at you.
Oh I'd be crazy not to.

My heart is tellin me to stay.
Like maybe I should take a chance and have faith.

Aw but look at you, look at you, look at you.
Baby I'd be crazy not to.

My best bet, is turn around and run.
And not get all caught up in your love.
My friends say, I'd be crazy if I do.
Aw but look at you, look at you, look at you.
Oh I'd be crazy not to.

I know if I kiss you,

It's only gonna lead to, more and more and more and more.

So my best bet, is turn around and run.
And not get all caught up in your love.
My friends say, I'm crazy if I do.
Aw but look at you, look at you, look at you.
Yeah, look at you, look at you, look at you.
I'd be crazy not to.

Crazy not to fall in love.

Crazy not to fall in love with you, with you, with you, with you.
Crazy not to fall in love.
Crazy not to fall in love with you.
I see you, you would be you.
Forever.
Tình yêu ư? Anh không nghĩ vậy
Anh đã từng là một gã ngốc lang thang dưới phố
Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi

Anh không điên đến thế chứ

Anh biết, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả
Tại sao anh lại đá một hòn đá đẹp đến vậy chứ?
Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi
Anh không điên đến thế chứ

Anh cược rằng mình chỉ luẩn quẩn quanh đây và rồi lại chạy đi
Và chẳng bao giờ bắt kịp tình yêu cảu em
Bạn bè nói anh điên, anh điên nếu cứ theo đuổi điều đó

Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi
Anh không điên đến thế chứ

Lòng anh bảo anh phải dừng lại
Có lẽ anh nên nắm lấy cơ hội và tin tưởng
Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi
Em yêu anh không điên đến thế chứ

Anh cược rằng mình chỉ luẩn quẩn quanh đây và rồi lại chạy đi
Và chẳng bao giờ bắt kịp tình yêu cảu em

Bạn bè nói anh điên, anh điên nếu cứ theo đuổi điều đó
Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi
Anh không điên đến thế chứ

Anh biết nếu anh hôn em
Điều đó dẫn anh đến rất nhiều thứ...

Anh cược rằng mình chỉ luẩn quẩn quanh đây và rồi lại chạy đi
Và chẳng bao giờ bắt kịp tình yêu cảu em
Bạn bè nói anh điên, anh điên nếu cứ theo đuổi điều đó

Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi
Nhưng anh chỉ luôn biết đến em thôi
Anh không điên đến thế chứ

Kẻ điên thì không biết yêu đâu
Kẻ điên thì không biết yêu em đâu...
Kẻ điên thì không biết yêu đâu
Kẻ điên thì không biết yêu em đâu...
Anh biết em, chính là em

Mãi mãi

 
Top