Lời Dịch - Crash and burn - Simple Plan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

One more thing… before you go
We’ll stay up late for one more show
Grab the keys we’re going out
We’re leaving home… and we won’t come back again
We’re friends till the end
We’ll take on the world
We just don’t care at all


I never wanted to believe that you could lie
That friends deceive
And here I stand I’m still the same
I watched you change
You wont come back

I wonder what it’s like to be like you
(I wonder what it’s like to be like you)
To never really care how bad it hurts

(To never really care how bad it hurts)
So go ahead and lie and keep moving on
It’s all about yourself and you’re never wrong
I’ll watch you crash and burn

The day is gone
It’s cold out
I walk alone as you fade out
I don’t know why I’m reaching out

And now I know you wont come back

I wonder what it’s like to be like you
(I wonder what it’s like to be like you)
To never really care how bad it hurts
(To never really care how bad it hurts)
So go ahead and lie and keep moving on
It’s all about yourself and you’re never wrong
I’ll watch you crash and burn


Do you remember the days
Way back when we used to say
Nothing can change us
No one will stop us
I’ll never be like you

I’ll watch you crash and burn
(You’re never wrong and you keep moving on)
I’ll watch you crash and burn

(You’re never wrong and you keep moving on)
I’ll watch you crash and burn
(You’re never wrong and you keep moving on)
I’ll watch you crash and burn
(You’re never wrong and you keep moving on)
Một điều nữa...trước khi bạn đi
Chúng ta sẽ thức đêm nay để thêm một lần nữa

Nhặt chìa khoá chúng ta sẽ đi chơi
Chúng ta rời khỏi nhà...và chúng ta sẽ không bao giờ quay trở về nữa
Chúng ta là bạn bè cho đến chết
Chúng ta sẽ thách thức cả thế giới
Chúng ta không hề quan tâm

Tôi chua bao giờ muốn tin là bạn có thể nói dối
Tin rằng bạn bè lừa lọc nhau
Và giờ tôi đứng đây vẫn vậy thôi

Tôi thấy bạn dần thay đổi
Bạn sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa

Tôi không biết sẽ như thế nào nếu giống bạn
Không bao giờ thực sự quan tâm nó đau đớn thế nào
Thế nên hãy đi thẳng và nói dối và cứ như thế đi
Tất cả là về bạn và bạn không bao giờ sai
Tôi sẽ chờ xem bạn đâm sầm và cháy

Ngày tháng đã qua

Lạnh dần
Tôi bước đi một mình khi bóng bạn nhạt dần
Tôi không hiểu sao mình cố với tới
Và giờ thì tôi biết bạn sẽ không bao giờ quay về

Tôi không biết sẽ như thế nào nếu giống bạn
Không bao giờ thực sự quan tâm nó đau đớn thế nào
Thế nên hãy đi thẳng và nói dối và cứ như thế đi
Tất cả là về bạn và bạn không bao giờ sai

Tôi sẽ chờ xem bạn đâm sầm và cháy

Bạn có nhớ những ngày
Khi mà chúng ta từng nói
Không có gì có thể thay đổi chúng ta
Không ai có thể ngăn cản ta
Tôi sẽ không bao giờ giống bạn đâu

Tôi không biết sẽ như thế nào nếu giống bạn
Không bao giờ thực sự quan tâm nó đau đớn thế nào

Thế nên hãy đi thẳng và nói dối và cứ như thế đi
Tất cả là về bạn và bạn không bao giờ sai
Tôi sẽ chờ xem bạn đâm sầm và cháy

 
Top