Lời Dịch - Come On Over Baby (All I Want Is You) - Christina Aguilera

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over, c'mon over, baby.

Hey, boy, don't you know I've got something going on. (Yes, I do.)
All my friends are gonna come, gonna party all night long. (oh, yeah)
I know, you know, I just want us to go.

The fun we'll have, you'll never be alone.

So boy, won't you come?
We will party till the dawn.
Listen to me...

All I want is you. (Come over here baby)
All I want is you. (You make me go crazy.)
All I want is you. (Now baby don’t be shy, You’d better cross the line.)
I'm gonna love you right. (All I want is you!)


C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over, c'mon over, baby.

I want you to know you could be the one for me. (Yes, you could.)
You've got all I'm looking for; you've got personality. (oh)
I know, you know, I'm gonna give more.
But boy you know, I never felt this way before.

So, boy won't you come?

Won't you come and open the door?
Listen to me…

All I want is you. (Come over here baby)
All I want is you. (You make me go crazy.)
All I want is you. (Now baby don’t be shy, You’d better cross the line.)
I'm gonna love you right. (All I want is you!)

C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over, c'mon over, baby.

C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over, c'mon over, baby.
C'mon over

Now baby don’t be shy, you’d better cross the line
I'm gonna love you right. (I…)

Ohhhhh baby
All I want is you. (You make me go crazy.)
All I want is you. (Now baby don’t be shy, You’d better cross the line.)

I'm gonna love you right. (All I want is you!)

All I want is you.
All I want is you. (You make me go crazy.)
All I want is you. (Now baby don’t be shy, You’d better cross the line.)
I'm gonna love you right. (All I want is you!)
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu

Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu

Này, anh có biết rằng em có một vài thứ cần phải làm (Vâng, em làm)
Tất cả bạn bè của em sẽ đến, sẽ tiệc tùng cả đêm dài (oh yeah)
Em biết, anh biết, em chỉ muốn chúng ta cùng đến đó
Đôi ta sẽ thấy vui vẻ, anh sẽ không bao giờ cô đơn.

Vậy thì anh sẽ đến chứ?
Chúng ta sẽ tiệc tùng đến tận khi bình minh lên

Hãy nghe em…

Tất cả em muốn là anh (Đến đây nào anh yêu)
Tất cả em muốn là anh (Anh làm em phát điên rồi đấy)
Tất cả em muốn là anh (Anh yêu đừng ngại, hãy vượt qua mọi cách trở)
Em sẽ yêu anh thật lòng (Tất cả em muốn là anh.)

Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu


Em muốn anh biết rằng anh có thể là một nửa của em (Đúng, anh có thể)
Anh có tất cả những gì em muốn thấy, anh thật cá tính (oh)
Em biết, anh biết, em sẽ cho anh nhiều hơn
Nhưng anh có biết, em chưa bao giờ cảm thấy thế này

Vậy thì anh sẽ đến chứ?
Chúng ta sẽ tiệc tùng đến tận khi bình minh lên
Hãy nghe em…

Tất cả em muốn là anh (Đến đây nào anh yêu)

Tất cả em muốn là anh (Anh làm em phát điên rồi đấy)
Tất cả em muốn là anh (Anh yêu đừng ngại, hãy vượt qua mọi cách trở)
Em sẽ yêu anh thật lòng (Tất cả em muốn là anh.)

Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào, lại đây nào, anh yêu
Lại đây nào


Anh yêu đừng ngại, hãy vượt qua mọi cách trở
Em sẽ yêu anh thật lòng
Oh anh yêu
Tất cả em muốn là anh. (Anh làm em phát điên rồi đấy)
Tất cả em muốn là anh. (Anh yêu đừng ngại, hãy vượt qua mọi cách trở)
Em sẽ yêu anh thật lòng (Tất cả em muốn là anh.)

Tất cả em muốn là anh
Tất cả em muốn là anh (Anh làm em phát điên rồi đấy)

Tất cả em muốn là anh (Anh yêu đừng ngại, hãy vượt qua mọi cách trở)
Em sẽ yêu anh thật lòng (Tất cả em muốn là anh.)


 
Top