Lời Dịch - Come back and stay - Bad Boys Blue

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Walk in the rain
Tryin' to wash away the pain
You went away
I made you cry so many days

Girl: Where two broken hearts gone to?
How can broken hearts find their way back home?
When nobody cares about you, and you're feeling blue


Come back and stay
Don't keep me waiting, baby
Come back and stay
Don't say good bye
Don't let my love die
Come back and stay
And try again
Don't walk away

For I'm still your man
Where are you now?
Where did you go?
Come back and stay
Don't keep me waiting
I'll miss you so

Walk in the rain
Thinking about the game I play

I am to blame
I lost my lovin' yesterday

Girl: Where two broken hearts gone to?
How can broken hearts find their way back home?
When nobody cares about you, and you're feeling blue

Come back and stay
Don't keep me waiting, baby
Come back and stay

Don't say good bye
Don't let my love die
Come back and stay
And try again
Don't walk away
For I'm still your man
Where are you now?
Where did you go?


Girl: Since I've been gone I've missed you
I missed your touch, oh, baby

Come back and stay
Don't keep me waiting, baby
Come back and stay
Don't say good bye
Don't let my love die
Come back and stay

And try again
Don't walk away
For I'm still your man
Where are you now?
Where did you go?
Where are you now?
Đi trong cơn mưa
Cố gắng rửa sạch đi nỗi đau

Em đã ra đi
Anh đã làm em phải khóc quá nhiều

(Giọng nữ) Hai trái tim tan vỡ đi về đâu?
Làm sao trái tim tan vỡ tìm được đường về?
Khi chẳng ai quan tâm đến em, và em cảm thấy buồn

Trở về và ở lại
Đừng để anh chờ, em yêu
Trở về và ở lại

Đừng nói lời biệt ly
Đừng để tình yêu của anh chết đi
Trở về và ở lại
Và cùng làm lại
Đừng đi
Vì anh vẫn là người yêu của em
Em ở đâu?
Em đã đi đâu?
Hãy trở về và ở lại

Đừng để anh chờ
Anh nhớ em

Đi trong cơn mưa
Nghĩ về trò chơi anh đã chơi
Anh là kẻ có lỗi
Anh đã để mất em ngày hôm qua

(Giọng nữ) Hai trái tim tan vỡ đi về đâu?

Làm sao trái tim tan vỡ tìm được đường về?
Khi chẳng ai quan tâm đến em, và em cảm thấy buồn

Trở về và ở lại
Đừng để anh chờ, em yêu
Trở về và ở lại
Đừng nói lời biệt ly
Đừng để tình yêu của anh chết đi
Trở về và ở lại

Và cùng làm lại
Đừng đi
Vì anh vẫn là người yêu của em
Em ở đâu?
Em đã đi đâu?

(Giọng nữ) Từ khi em đi, em luôn nhớ anh
Nhớ cách anh chạm vào em, oh,

Trở về và ở lại

Đừng để anh chờ, em yêu
Trở về và ở lại
Đừng nói lời biệt ly
Đừng để tình yêu của anh chết đi
Trở về và ở lại
Và cùng làm lại
Đừng đi
Vì anh vẫn là người yêu của em
Em ở đâu?

Em đã đi đâu?
Em ở đâu?

 
Top