Lời Dịch - Cloud Connected - In Flames

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 29/10/2011. — 761 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Cloud Connected - In Flames

    Cloud Connected People like you You live in a dream world You despise the outside And you feel it burn! It's in your dream There's just one question Should I kill? Or should I be left behind? Sick and tired Of all your complaints This is the hour We bring it down I've come to realise Every little glimpse, you fade I was told that I could fly When least expected, Cloud Connected You seem to be So introverted How come we fail With all that is given? You crossed the line You remember my name Time runs backwards As we're heading that way I've come to realise Every little glimpse, you fade I was told that I could fly When least expected, Cloud Connected (Cloud Connected) I've come to realise Every little glimpse, you fade I was told that I could fly When least expected, Cloud Connected! I've come to realise Every little glimpse, you fade I was told that I could fly When least expected, Cloud Connected! Dải mây nối lền mọi người đều như em đang sống trong những giấc mộng em coi thường thế giới ngoài sinh động và cảm tưởng nó cháy rực! trong giấc mơ của em chỉ có một câu hỏi rằng sẽ giết? hay là bị giết? bệnh tật và mệt mỏi là điều em than vãn đó chỉ là thời khắc sẽ bị gỡ bỏ thôi rồi tôi nhận ra mỗi cái lướt qua, em tàn úa tôi nói rằng, tôi có thể bay khi hy vọng vơi đi, mây vẫn không ngừng trôi ! em dường như quá lặng lẽ sao chúng ta lại để mất những gì đã có được? Em vượt qua giới hạn em còn nhớ tên tôi thời gian như ngược trôi như ta đang bắt đầu đoạn đường rồi tôi nhận ra mỗi cái lướt qua, em tàn úa tôi nói rằng, tôi có thể bay khi những chờ đợi nhỏ nhoi nhất, những dải mây vẫn nối liền (Cloud Connected) rồi tôi nhận ra thời gian lướt qua, em tàn úa tôi nói rằng, tôi có thể bay khi hy vọng vơi đầy, những dải mây vẫn trôi ! rồi tôi nhận ra thời gian lướt qua, em tàn úa tôi nói rằng, tôi có thể bay khi hy vọng vơi đầy, những dải mây vẫn trôi !
     
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP