Lời Dịch - 천만에요/ Chunmahnaeyo / Welcome - As One

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


그가 먼저 나간 뒤..
홀로 남아 리필을 청했죠..
커피를 기다리면서 잠시 화장을 고쳤죠..

문득 지갑 속에 남은 그가 생각이 났죠..
웃는 그를 잘게 조각내 반쯤 남은 잔에 모두 털어 버린 거죠..

아마도 그는 내가 지금쯤은..
너무 걱정돼 미치겠죠..자기가 버리곤..

상심한 그 나머지 혹 차에 뛰어 들지 않을까..
천만에요..멀쩡해요..난..

까펠 나온 다음엔 이곳 저곳 쇼핑을 했죠..
가장 화려한 걸로 옷도 한 아름 골랐죠..

한참 돌아다닌 동안 차츰 허기가 졌죠..
남자친구 생각이 났죠..전활 하자마자 금새 달려와준거죠..

아마도 그는 내가 지금쯤은..

--------

01. Chunmahnaeyo

Geu gah muhn juh nah gahn dwi hohl loh nah mah refill eul jung haet jjyo
Coffee reul gi dah ri myun suh jahm shi hwa jang eul goh chut jjyo
Moon ddeuk ji gahp sohk ae nah meun geu gah seng gahk ee naht jjyo
Oot neun geu reul jahl gae joh gahk nae bahn jjeum nah meun jah nae
Moh doo tuh ruh buh rin guh jyo

Ah mah doh geu neun nae gah ji geum jjeum eun
Nuh moo guhk jung dwae mi chi gaet jjyo jah gi gah buh ri gohn
Sang shim hahn geu nah muh ji hohk chah ae ddwi uh deul jji ah neul kkah
Chun mah nae yo muhl jjung hae yo nahn

Cafe reul nah ohn dah eum aen ee goht juh goht shopping eul haet jjyo
Gah jang hwah ryuh hahn guhl loh oht ddoh hahn ah reum gohl laht jjyo
Hahn cham doh rah dah nin dong ahn chah cheum huh gi gah jyut jjyo
Namja chingoo seng gahk ee naht jjyo juhn hwahl hah jah mah jah
Geum sae dahl lyuh wah joon guh jyo

Ah mah doh geu neun nae gah ji geum jjeum eun
Nuh moo boo rahn hae mi chi gaet jjyo geu ruh kae dduh nahn hoo
Sahl goh ship jji ah naht jjyo ddahn seng gahk eul hah ji ah neul kkah
Chun mah nae yo mahl jjung hae yo nahn

Neul ahl goh shi puht jjyo jung mahl ahl goh shi puht jjyo
Dae chae saram deul ee ee byul hahn dwi ae

Geu shim jung eul ahl kkut gaht nae yo nah uh ddun mahm in ji
Seul peun guht ddoh ah nin ee gi boon
Hah roo ohn jong il oo ool hahl sae up ddoh rohk
Nae mahm dae roh sahl kkuh ae yo

Uh jjum oh hi ryuh nah boh dah duh geu gah
Ee jaen gah seum ee huh juhn hah goh heem deul jji mollah yo
Geu ruhl jji doh moh reu jyo nahl gi dah ri myuh hoo hae hahl luhn ji
Chun mah nae yo pi lyo up jjyo nahn

Huhn dae ah mah doh noon mool sae mi
Goh jang nahn guht gah tah yo

Jah kkoo noon mool ee wae heu reu jyo...

========

01. Chunmahnaeyo
translation by: Goro-chan

After you left first, left me alone, I asked for a refill
While waiting for the coffee, I fixed my make-up for a second
Suddenly, I thought of the part of you
The part that was left in my wallet.
(The smiling you) the half piece of you that wa left
I looked at it

He probably thinks right now
I am really worrying and going insane after he dumped me
(I am) in grief, possibly, I might run in front of a car
Not at all, I'm just fine.

After I left the cafe I went shopping
I picked some of the most beautiful clothes
After going around for a while, I became a little hungry
(My boyfriend) I remembered
He came right after I called him

He probably thinks right now
I am really anxious and going insane after he left me
I didn't want to live
I might be thinking of other things?
Not at all, I'm just fine.

I always wanted to know. I really wanted to know
Why people think I know that feeling after they break up
What feeling it is that isn't quite sadness?
I know this feeling
Not feeling gloomy the whole day
I'm going to live the way I want to

Maybe instead, more than me
He will probably now feel empty and hurt
It might be that way, waiting as I regret it
Not at all, I don't need that
But I think the tear fountain is broken
So why are the tears constantly running?

credit: aheeyah
Khi anh ra đi và để tôi một mình
Tôi đã đòi hỏi một thứ thay thế
Chờ đợi trong quán cà phê
Tôi sửa lại phấn trang điểm lần nữa
Giật mình tôi nghĩ về hình bóng anh
Một phần vẫn còn lại trong chiếc xắc
( Nụ cười anh ) mảnh vỡ anh để lại
Tôi nhìn vào nó

Lúc này có thể anh sẽ nghĩ
Tôi đang ưu phiền và điên loạn vì bị anh vứt bỏ
Trong cơn đau, có lẽ tôi sẽ chạy đến trước cửa xe
Không đâu, tôi sẽ ổn thôi

Rời khỏi quán cafe tôi đi mua sắm
Chọn một bộ đẹp nhất
Đi lòng vòng mấy bước tôi chợt thấy sốt ruột
( Bạn trai tôi ) Tôi nhớ
Rằng anh ấy luôn đến ngay khi tôi gọi

Lúc này có thể anh sẽ nghĩ
Tôi đang lo âu và điên loạn khi anh rời xa
Không còn muốn sống
và có lẽ đang nghĩ về những thứ khác ?
Không đâu, tôi sẽ ổn thôi

Tôi luôn muốn biết
Tôi thực sự muốn biết
Vì sao mọi người lại nghĩ tôi hiểu cảm giác của họ khi họ chia tay
Cảm giác đó là gì nếu không phải là buồn đau ?
Tôi biết cảm giác đó
Không phải là cái cảm giác u buồn cả một ngày
Tôi sẽ sống theo cái cách mà tôi muốn

Có thể, không chỉ mình tôi
Anh cũng sẽ thấy trống rỗng và đau khổ
Có thể sẽ như thế
Chờ đợi bởi nuối tiếc
Không đâu, tôi không cần điều đó
Nhưng dòng nước mắt đã
 
Top