Lời Dịch - Carousel - Vanessa Carlton

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


For all you broken hearted lovers lost
Go find another one
Cause you know time will break and you'll be late
White rabbits on the run

It's hard to know what's good for you
You know she'll let you down
But the fever breaks when it's too much to take
So you can put your weapons down

And all you'll hear is the music
And beauty stands before you
And love comes back around again
It's a carousel, my friend

It's never too late to change the pace
When days creep up on you
But the goodness is something you don't have to chase
Cause it's following you

And all you'll hear is the music
And beauty stands before you
And love comes back around again
It's a carousel, my friend

Ooh, Oooh, Oooh, Ooh, Ooh, Ooh,ooh, oooh

Thought I heard your voice in the thunder
Casting long lasting spells never unearthed
Thought I heard your voice in the thunder
Dancing down, dancing spells never unearthed, unearthed

Oooh

And all I'll hear is the music
And beauty stands before me
And love comes back around again
It's a carousel, my friend

Until the music
And beauty stands before you
And love comes back around again
It's a carousel, a carousel
It's a carousel, my friend

And time won't wait, so don't be late
White rabbits on the run
Giành tặng những trái tim tan vỡ hay để tuột mất người mình yêu
Hãy tìm ai khác đi
Vì thời gian sẽ phá vỡ tất cả và rồi bạn sẽ quá muộn màng
Những chú thỏ trắng thích trốn tránh

Thật khó để nhận ra điều gì mới tốt đẹp với bạn
Bạn biết cô ấy sẽ khiến bạn phải thất vọng
Nhưng ta sẽ chẳng thể chịu nổi khi mọi thứ vượt quá giới hạn
Vậy nên hãy hạ vũ khí xuống đi thôi

Và bạn sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc
Và một hình bóng đẹp đẽ sẽ đứng trước bạn
Rồi tình yêu quay trở lại
Đó là vòng quay ngựa gỗ, bạn thân mến à

Chẳng bao giờ quá muộn để bước theo hướng khác đâu
Khi ngày ngày vẫn bám lấy bạn
Nhưng lòng nhân hậu chẳng phải là điều bạn có thể đổi được
Vì nó sẽ mãi theo bạn

Và bạn sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc
Và một hình bóng đẹp đẽ sẽ đứng trước bạn
Rồi tình yêu quay trở lại
Đó là vòng quay ngựa gỗ, bạn thân mến à.

Ooh, Oooh, Oooh, Ooh, Ooh, Ooh,ooh, oooh

Cứ nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng bạn trong tiếng sấm
Và lời nguyền dài muôn thưở sẽ chẳng tới mặt đất
Cứ nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng bạn trong tiếng sấm
Nhảy múa đi, câu thần chúa nhảy múa, chẳng đặt chân xuống đất nữa

Oooh

Và tôi sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc
Và một hình bóng đẹp đẽ sẽ đứng trước tôi
Rồi tình yêu quay trở lại
Đó là vòng quay ngựa gỗ, bạn thân mến à.

Tới khi chỉ còn tiếng nhạc
Và một hình bóng đẹp đẽ sẽ đứng trước bạn
Rồi tình yêu quay trở lại
Đó là vòng quay ngựa gỗ, bạn thân mến à.
Đó là vòng quay ngựa gỗ, bạn thân mến à.

Và thời gian chẳng đợi chờ, bạn sẽ muộn màng mất
Những chú thỏ trắng thích trốn tránh

 
Top