Lời Dịch - Call 911 - Joey Moe

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Somebody ring the alarm, call 911
Somebody ring the alarm.. aah..

This is a warning, and you heard it from me
A new virus out in the streets
People drop when they hear this beat
they drop when they hear this beat
Put the kids to bed close the doors,

Sweeping the country it's coming for y'all
No matter where you and who you are

Bridge:
Can't somebody, won't somebody please somebody
tell me what it is ( I wanna know)
Can it be that nobody ever made a banger quite like this
( I wanna know..)

Chorus:

Somebody ring the alarm now
This shit is really going down now
Somebody pick up the phone, call 911
It moves from club to clyb now
This shit is really going down now
Somebody pick up the phone call 911

If somebody told you to
I wouldn't put it on if I was you

wouldn't even dare to turn up the radio
(Wouldn't even dare to turn up the radio)
Give you a chance to evakuate
Get you hotter than an earthquake
Gotta run gotta hide before it's too late
( Gotta run gotta hide before it's too late)

Bridge
Chorus


2x
Hello, anybody still alive
Hello, Did you make it through the night
I'm about to lose my mind

(Somebody ring the alarm, call 911)

Chorus
Có ai đó rung chuông báo động, gọi 911

Có ai đó rung chuông báo động..aa..

Đây là lời cảnh báo bạn nghe được từ tôi
Một mầm hại mới xuất hiện trên những con phố
Dân chúng dúm lại khi họ nghe tin này
Họ dúm lại khi nghe tin
Đặt vội đám trẻ vào gi.ường ngủ,đóng chặt cửa nẻo
Quét qua vùng này nó đang tới với tất cả mọi người
Chẳng bần tâm bạn là ai bạn sống nơi nào


B:
Không ai có thể, không ai, ai đó vui lòng
Cho tôi biết nó là gì ( muốn biết quá )
Nó có thể trở thành tiếng vang chưa ai tạo được như thế này đấy
( tôi muốn biết )

Điệp khúc:
Ai đó rung chuông báo động ngay đi
Điều tội tệ này đang ập xuống

Ai đó nhấc máy, quay 911 dùm
Nó lướt qua hội này tới hội khác
Điều tội tệ này đang ập tới
Ai đó gọi 911 dùm

Nếu ai đó bảo bạn thử đối mặt
Nếu là bạn tôi chẳng dại làm vậy đâu
Thậm chí không nhấc điện đàm
(không nhấc)

Cho các bạn một cơ hội để trống tránh
Nó còn dữ dội hơn cơn động đất nhiều
Phải không ngoan chạy đi, núp đi trước khi quá muộn
( khi quá muộn hãy núp đê )

B
ĐK

Xin chào, ai đó còn sống không
Chào anh, anh hành động cả đêm à

Tôi sắp mất trí rồi đây

Ái đó rung chuông báo 911...

 
Top