Lời Dịch - Butterfly - India Arie

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Constantly creepin' caterpillar,
Still a swoon in a cocoon.
Soon you might emerge,
And you're made to emerge.
A little longing to love, lush,
Starving for affection.
Hidden by the size of my perfection,
With one exception...

If you wanna butterfly,
You gotta be a butterfly.
You know that nothing falls out of the sky.
Still a swoon in a cocoon.
If you wanna butterfly,
You gotta be a butterfly.
You know that nothing falls out of the sky.

How do I hide somebody from the great blue wide?
I'll come and sweep you up,
'Cause your time ain't up, be patient.
Now you see the sun is rising and your realizing,
Wise enough to know,
That you gotta let yourself grow.

If you wanna butterfly,
You gotta be a butterfly.
You know that nothing falls out of the sky.
Still a swoon in a cocoon.
If you wanna butterfly,
You gotta be a butterfly.
You know that nothing falls out of the sky.

What goes around comes back around;
This is nature's way.
Be conscious of what you do,
Because you will be repaid.
If you put turnips in the ground,
You will not harvest grapes.
You are what you attracted,
And this is why I say;

Uhhhhhh...

If you wanna a butterfly,
You gotta be a butterfly.
You know that nothing falls out of the sky.
Still a swoon in a cocoon.
If you wanna a butterfly,
You gotta be a butterfly.
You know that nothing falls out of the sky.

Constantly creepin' caterpillar,
Still a swoon in a cocoon.
Soon you might emerge,
And be made to emerge.

Maybe...
Still a swoon in a cocoon (repeated MANY times!)
Uhhhhhh...
Chú sâu bướm không ngừng trườn đi
Vẫn còn sự ngủ yên trong chiếc kén
Chú sẽ sớm có thể xuất hiện thôi
Và chú được sinh ra để làm nổi bật
Một sinh linh bé nhỏ khao khát tình yêu và sức sống
Khao khát sự yêu thương
Ẩn mình sau lớp vỏ hoàn mỹ của tôi
Với một sự cá biệt

Nếu như bạn muốn là một chú bướm
Thì bạn phải là một chú bướm
Bạn biết rằng không gì có thể rơi khỏi bầu trời mà
Vẫn còn sự ngủ yên trong chiếc kén
Nếu như bạn muốn là một chú bướm
Thì bạn phải là một chú bướm
Bạn biết rằng không gì có thể rơi khỏi bầu trời mà

Làm thế nào để tôi che giấu một ai đó khỏi nỗi sầu vô tận?
Tôi sẽ đến và làm cho bạn cất cánh bay lên
Bởi vì thời gian của bạn chưa hết đâu, hãy kiên nhẫn đi
Giờ đây bạn đã trông thấy ánh bình minh và sự nhận thức
Đủ sáng suốt đẻ nhận ra
Rằng bạn cần phải để bản thân mình trưởng thành

Nếu như bạn muốn là một chú bướm
Thì bạn phải là một chú bướm
Bạn biết rằng không gì có thể rơi khỏi bầu trời mà
Vẫn còn sự ngủ yên trong chiếc kén
Nếu như bạn muốn là một chú bướm
Thì bạn phải là một chú bướm
Bạn biết không gì có thể thoát khỏi tao hóa mà

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy
Đấy mới chính là quy luật của tự nhiên
Hãy nhận thức rõ những gì mà bạn làm
Vì bạn sẽ được đáp lại thôi
Nếu bạn gieo một củ cải xuống đất
Bạn sẽ không hề thu hoạch được những quả nho
Bạn đã thu hút chính mình đấy
Và đây chính là lí do mà tôi nói,

Uhhhh…

Nếu như bạn muốn là một chú bướm
Thì bạn phải là một chú bướm
Bạn biết rằng không gì có thể thoát khỏi tạo hóa mà
Vẫn còn sự ngủ yên trong chiếc kén
Nếu như bạn muốn là một chú bướm
Thì bạn phải là một chú bướm
Bạn biết rằng không gì có thể thoát khỏi tạo hóa mà

Chú sâu bướm không ngừng trườn đi
Vẫn còn sự ngủ yên trong chiếc kén
Chú sẽ sớm có thể hiện ra thôi
Và chú được sinh ra để làm nổi bật

Có lẽ là…
Vẫn còn sự ngủ yên trong chiếc kén đấy
Uhhhhh… 
Top