Lời Dịch - Bring You Home - Ronan Keating

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️When you're lost and there's no where to go
And your heart bears a heavy load
Don't give up 'cos you are not alone
'Cos I am always here to bring you home

You took a chance
You crossed the thin red line
And how every word can seem so unkind

Don't believe you'll ever lose it all
'Cos I am always here to bring you home

You'll make mistakes
And hearts will break
And tears will always fall
The world is turning and you are learning
What matters most of all
That you are not alone


Now's your time, so go on be free
Don't hold back, be all that you can be
And if you fall, you don't fall alone
'Cos I am always here to bring you home

You'll make mistakes
And hearts will break
And tears will always fall
The world is turning and you are learning

What matters most of all
That you are not alone

When you're lost and there's no where to go
And your heart bears a heavy load
Don't give up 'cos you are not alone
'Cos I am always here to bring you home
Khi bạn lạc lối và chẳng còn nơi để đi

Và trái tim mang gánh nặng trĩu
Đừng từ bỏ vì bạn không hề cô độc
Vì có tôi luôn ở đây đưa bạn về nhà

Bạn tận dụng cơ hội
Bạn vượt qua làn đỏ mỏng manh
Và mỗi từ sao quá tàn nhẫn
Không tin rằng bạn sẽ rồi mất tất cả
Vì có tôi luôn ở đây đưa bạn về nhà


Bạn sẽ phạm sai lầm
Trái tim sẽ tan nát
Và nước mắt luôn rơi
Thế giới vẫn xoay vần và bạn đang học hỏi
Điều quan trọng nhất là
Bạn không hề cô độc

Chính lúc này là thời đại của bạn, vậy cứ tự do đi
Đừng kìm lại, hãy là tất cả điều bạn có thể

Và nếu thất bại, bạn sẽ không thất bại một mình
Vì có tôi luôn ở đây đưa bạn về nhà

Bạn sẽ phạm sai lầm
Trái tim sẽ tan nát
Và nước mắt luôn rơi
Thế giới vẫn xoay vần và bạn đang học hỏi
Điều quan trọng nhất là
Bạn không hề cô độc'


Khi bạn lạc lối và chẳng còn nơi để đi
Và trái tim mang gánh nặng trĩu
Đừng từ bỏ vì bạn không hề cô độc
Vì có tôi luôn ở đây đưa bạn về nhà

 
Top