Lời Dịch - Blue Is The Colour - Various Artists

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Blue is the colour, football is the game
We're all together and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
Cos Chelsea, Chelsea is our name.

Here at the Bridge, whether rain or fine
We can shine all the time
Home or away, come and see us play

You're welcome any day

Blue is the colour, football is the game
We're all together and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
Cos Chelsea, Chelsea is our name

Come to the Shed and we'll welcome you
Wear your blue and see us through

Sing loud and clear until the game is done
Sing Chelsea everyone

Blue is the colour, football is the game
We're all together and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
Cos Chelsea, Chelsea is our name.

Blue is the colour, football is the game
We're all together and winning is our aim

So cheer us on through the sun and rain
Cos Chelsea, Chelsea is our name.

Màu xanh của sắc áo, bóng đá một trò chơi
Chúng ta bên nhau và hướng tới thắng lợi
Vậy bạn hãy cổ vũ qua cả mưa và nắng
Vì Chelsea, Chelsea là tên đội chúng ta


Tại đây sân Bridge, dẫu trời mưa hay nắng
Chúng ta có thể toả sáng mọi lúc
Sân nhà hay sân khách, hãy đến và cổ vũ chúng tôi chơi
Bất kể ngày nào bạn cũng được chào đón

Màu xanh của sắc áo, bóng đá một trò chơi
Chungs ta bên nhau và hướng tới thắng lợi
Vậy bạn hãy cổ vũ qua cả mưa và nắng
Vì Chelsea, Chelsea là tên đội chúng ta


Hãy đến sân, chúng tôi luôn chào đón bạn
Khoác lên mình chiếc áo xanh và xem tới hểttận
Hát vang và trọn vẹn tới khi cuộc chơi kết thúc
Hãy hát Chelsea nào mọi người

Màu xanh của sắc áo, bóng đá một trò chơi
Chungs ta bên nhau và hướng tới thắng lợi
Vậy bạn hãy cổ vũ qua cả mưa và nắng
Vì Chelsea, Chelsea là tên đội chúng ta


Màu xanh của sắc áo, bóng đá một trò chơi
Chungs ta bên nhau và hướng tới thắng lợi
Vậy bạn hãy cổ vũ qua cả mưa và nắng
Vì Chelsea, Chelsea là tên đội chúng ta

 
Top