Lời Dịch - Blacklist - K-Otic

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

คิดว่าฉันควรเตือ� � และคิดว่าเธอควรฟ� �ง รู้ไว้จะได้ระวัง ฉันนั้นมันโดนหมา� �หัวมานาน
I think I should warn you, and I think you should listen. Remember, be careful, I’ve been single out for a long time
ชื่อเสียงฉันมันม� �วๆ รู้แล้วถ้ายังไม่� �ลัว ยังคิดเข้ามาพันพ� �ว เอาตัวเข้ามาล้อเ� �่นก็ตามใจ
My reputation is bad, you know if you’re still not afraid, still thinking of getting involved, I want you to come on, tease me, I’ll go along with it

เค้าว่ากันว่าไม่� �วรจะคบไม่ควรจะอย� ��่ใกล้ เค้าว่าไม่ควรไปค� �ให้ดีก็หลบได้
They say you shouldn’t go out with me, you shouldn’t be near me, they say you’d be better off going out with someone else
ไอ้นี่มันแย่ ไอ้นี่มันแย่ ไม่ดีอยู่เรื่อยไ� � พูดได้แต่พูด ได้แต่พูด แล้วเธอจะว่าไง

He’s bad, he’s bad, he’s always bad, they can talk and talk and talk, but what do you say?

*Hey ระวังจะเสียหาย ถ้าใครเค้าเห็น เธออยู่กับฉัน
*Hey, look out, disappear if anyone sees you with me
รู้ไว้ (Yeh) ฉันอันตราย (Yeh) ถ้าเธอไม่มา (Yeh) ชอบความท้าทายก็เ� �้ามา
Remember (Yeah) I’m dangerous (Yeah) if you don’t come (yeah) Like a challenge, then c’mon!
ก็ฉันมัน Black List (Hey) ถ้าเธออยากรู้ (Hey) ถ้าใจเรียกร้อง (Oh) ก็เข้ามาลองให้รู� �ไป ถ้าเธอไม่กลัว
I’m on the black list (Hey) if you want to know (hey) if your heart cries out (oh) then c’mon, try to find out if you’re not scared

รีบกลับตอนนี้มัน� �ังทัน หันหลังแล้วรีบไป� �กลๆ แต่เธอจะรู้ได้ไง ว่าทำไม ที่เค้าพูดกัน

Hurry, go back now, there’s still time, turn around and hurry far away, but how will you be able to know why they say what they do?

ชื่อเสียงฉันมันม� �วๆ รู้แล้วถ้ายังไม่� �ลัว ยังคิดเข้ามาพันพ� �ว เอาตัวเข้ามาล้อเ� �่นก็ตามใจ
My reputation is bad, you know if you’re still not afraid, still thinking of getting involved, I want you to come on, tease me, I’ll go along with it

[Japanese Rap]
(*)

[Korean rap]

Hey รู้ไว้ (Yeh) ฉันอันตราย (Yeh) ถ้าเธอไม่มา (Yeh) ชอบความท้าทายก็เ� �้ามา

Hey, remember (yeah) I’m dangerous (yeah) if you don’t come (yeah) like a challenge, then c’mon
ก็ฉันมัน Black List (Hey) ถ้าเธออยากรู้ (Hey) ถ้าใจเรียกร้อง (Oh) ก็เข้ามาลองให้รู� �ไป
I’m on the black list (Hey) if you want to know (hey) if your heart cries out (oh) then c’mon try to find out

Welcome to Black List (Yeh) ถ้าเธอไม่ถอย (Yeh) ฉันก็จะคอย (Yeh)
Welcome to the black list (yeah) if you aren’t going to flee (yeah) I’ll wait (yeah)
ฉันก็จะรอเธอเข้า� �า เป็นหนึ่งใน Black List (Hey) แล้วเธอจะรู้ (Yeh)
I’ll wait for you to come and be another one on the blacklist (hey) and you’ll know (yeah)
แล้วเธอจะเห็น (Oh) เรื่องจริงที่ฉัน� �นนี้เป็นมันเป็นย� ��งไง

And you’ll see (oh) the truth about how I am......

Tôi nghĩ rằng tôi nên cảnh báo bạn, và tôi nghĩ bạn nên lắng nghe
Hãy nhớ, hãy cẩn thận, tôi đã đơn độc trong một thời gian dài

Tiếng tăm của tôi dù có tệ, nhưng nếu bạn biết mà vẫn không sợ, vẫn nghĩ đến việc chõ mũi vào,
Tôi muốn bạn đến đây, chọc tức tôi, tôi sẽ chấp nhận thôi


Họ nói rằng bạn không nên đi ra ngoài với tôi, bạn không được ở gần tôi,
Họ nói rằng tốt hơn là bạn nên đi với một ai khác.
Anh ta là người xấu, anh ta là người xấu, lúc nào anh ta cũng là người xấu, họ có thể nói và nói và nói, nhưng bạn nói gì nào?

* Hey,chú ý, nhìn ra ngoài, biến mất nếu có ai nhìn thấy bạn với tôi.
Nhớ đó (Yeah) Tôi rất nguy hiểm(Yeah)
Nếu như bạn không đến(Yeah)
Giống như 1 thách thức, vậy thì lại đây
Tôi ở trong danh sách đen (Hey)

Nếu như bạn muốn biết(Hey)
Nếu trái tim của bạn đang than khóc (oh)
Vậy thì hãy lại đây, cố gắng tìm hiểu nếu như bạn không sợ hãi.

Nhanh lên, hãy trở lại ngay, vẫn còn kịp, quay trở lại và hãy đi xa,
Nhưng làm thế nào bạn sẽ có thể biết tại sao họ nói những gì họ đã làm?

Tiếng tăm của tôi dù có tệ, nhưng nếu bạn biết mà vẫn không sợ, vẫn nghĩ đến việc chõ mũi vào,
Tôi muốn bạn đến đây, chọc tức tôi, tôi sẽ chấp nhận thôi


[Japanese Rap]
(*)

[Korean Rap]
* Hey,chú ý, nhìn ra ngoài, biến mất nếu có ai nhìn thấy bạn với tôi.
Nhớ đó (Yeah) Tôi rất nguy hiểm(Yeah)
Nếu như bạn không đến(Yeah)
Giống như 1 thách thức, vậy thì lại đây
Tôi ở trong danh sách đen (Hey)

Nếu như bạn muốn biết(Hey)
Nếu trái tim của bạn đang than khóc (oh)
Vậy thì hãy lại đây, cố gắng tìm hiểu nếu như bạn không sợ hãi

Chào mừng đến với danh sách đen (yeah)
Nếu bạn không chạy trốn (yeah) Tôi sẽ chờ đợi (yeah) .
Tôi sẽ chờ bạn đến và trở thành một kẻ khác nằm trong danh sách đen (hey) và bạn sẽ biết (yeah)
Và bạn sẽ thấy (oh) sự thật về con người của tôi

 
Top