Lời Dịch - Because Of You - Ne-Yo

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

[Harmonics]
(Ouu Ouu Ouu)
(Mmdouou..ooh)
(Ouuohh Ouuohhouuoh wouh)
(Mm..ah)

[Verse 1]
Want to but I can't help it.

I love the way it feels.
This got me stuck between my fantasy and what is real.
I need it when I want it.
I want it when I don't.
Tell myself I'd stop everyday,
Knowing that I won't.

[Hook #1]
I've got a problem and I.. (don't know what to do about it)

Even if I did, I don't know if i would quit
But I doubt it. I'm,
Taken by the thought of it..(mmm mm)

And I know this much is true (mmmmm)
Baby, you have become my addiction.
I'm so strung out on you (mmmm)
I can barely move...but I like it,

[Chorus]

And it's all because of you (all because of you)
So, and it's all because of you (all because of you)
And it's all because of you (all because of you)
So, and it's all because...
Never get enough,
She's the sweetest drug. (Oowuuu)

[Verse 2]

Think 'bout it every second,

I can't get nothing done.
Only concern is the next time, I'm 'gon get me some.
Know I should stay away from,
Cause it's no good for me.
I try and try but my obsession, won't let me leave.

[Hook #1]
I've got a problem and I (don't know what to do about it)
Even if I did I don't know if i would quit

But I doubt it. I'm,

Taken by the thought of it. (mmmm) (heeyh..)

And I know this much is true, (mmmm)
Baby, you have become my addiction.
I'm so strung out on you, (strung out on you..)
I can barely move...but I like it, (but I like it..)

[Chorus]

And it's all because of you (all because of you) (aey!)
So, and it's all because of you (all because of you)
And it's all because of you (all because of you)
So, and it's all because...
Never get enough (Never get enough..)
She's the sweetest drug.

[Hook #2]
Ain't no doubt.... (no doubt heayh)

So strung out. (Strung out heeayh)
Ain't no doubt....
So strung out. (heahheh!)
Over you,
Over you,(yooouuu)
Over you(yooouuu)...

[Harmonics]
(Mmouhh)


(Because of you)
(And it's all because of you)
(mm)
(Never get enough)
(She's the sweetest drug)

And I know this much is true (Truuuuue)
Baby, you (baby yoou you you you) have become my addiction (become my addiction)
I'm so strung out on you,

I can barely move...but I like it (and I like it..yeaheh..)

[Chorus]
And it's all because of you (aey!)(all because of you)
So, and it's all because of you (all because of you)
And it's all because of you (all because of you)
So, and it's all because...
Never get enough (Oooh never get enough)
She's the sweetest drug,


...She's the sweetest drug...

Muốn nhưng không thể chịu được
Tôi thích cái cảm giác đó
Điều này làm tôi kẹt giữa ảo tưởng và thực tế
Tôi cần điều đó khi tôi muốn điều đó
Tôi muốn điều khi tôi không cần

Mỗi ngày tôi đều nói là sẽ cai
Biết là tôi sẽ không thể

Tôi có một vấn đề và tôi (không biết phải làm sao)
Nếu tôi biết, tôi cũng không bíêt liệu tôi có từ bỏ được không
Nhưng tôi nghi ngờ là tôi có thể. Tôi
Bị ý nghĩ về điều đó kiểm soát mất rồi

Và tôi biết điều này là thật
Cưng ơi, cưng trở thành thuốc nghiện của tôi rồi

Tôi phải đeo đẳng em thôi
Tôi không thể di chuyển được... nhưng tôi thích điều đó

Và tất cả là tại em (tất cả là tại em)
[x3]
Tất cả là tại...
Không bao giờ đủ
Cô ấy là liều thuốc nghiện ngọt ngào

Nghĩ về điều đó mỗi giây

Tôi không thể làm gì hết
Chỉ quan tâm mỗi chuyện là lần tới, tôi sẽ lấy thêm nữa
Biết là tôi phải tránh xa
Vì điều đó không tốt cho tôi tí nào
Tôi cố và cố nhưng sự ám ảnh của tôi không tha cho tôi

Tôi có một vấn đề và tôi (không biết phải làm sao)
Nếu tôi biết, tôi cũng không bíêt liệu tôi có từ bỏ được không
Nhưng tôi nghi ngờ là tôi có thể. Tôi

Bị ý nghĩ về điều đó kiểm soát mất rồi

Và tôi biết điều này là thật
Cưng ơi, cưng trở thành thuốc nghiện của tôi rồi
Tôi phải đeo đẳng em thôi
Tôi không thể di chuyển được... nhưng tôi thích điều đó

Và tất cả là tại em (tất cả là tại em)
[x3]
Tất cả là tại...

Không bao giờ đủ
Cô ấy là liều thuốc nghiện ngọt ngào

Không nghi ngờ gì nữa
Bị dính chặt rồi
[x2]
Với em [x3]

Tại em hết
Không bao giờ đủ

Cô ấy là thứ thuốc phiện ngọt ngào

Và tôi biết điều này là thật
Cưng ơi, cưng trở thành thuốc nghiện của tôi rồi
Tôi phải đeo đẳng em thôi
Tôi không thể di chuyển được... nhưng tôi thích điều đó

Và tất cả là tại em (tất cả là tại em)
[x3]
Tất cả là tại...

Không bao giờ đủ
Cô ấy là liều thuốc nghiện ngọt ngào

Cô ấy là liều thuốc nghiện ngọt ngào

 
Top