Lời Dịch - Beautiful Girl - Jose Mari Chan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Beautiful girl
Wherever you are
I knew when i saw you
You had opened the door
I knew that i'd loved again
After a long , long while
I'd loved again


You said " Hello"
And i turned to go
But something in your eyes
left my heart beating so
I just knew that i'd loved again
After a long , long while
I'd loved again

It was destiny's game

for when love finally came on
I rushed in line,
Only to find
That you were gone

Wherever you are,
I fear that i might
Have lost you forever
Like a song in the night

Now that i've loved again
After a long , long while
I've loved again

It was destiny's game
for when love finally came on
I rushed in line,
Only to find
That you were gone


beautifil girl,
I'll search on for you
'Til all of your loveliness
In my arms come true
You've made me love again
After along , long while
In love again
And i'm glad that

it's you , hooh - hooh
Hmmm...beautiful girl ...
Người em đáng yêu
Dù em nơi đâu
Anh biết khi anh thấy em
Em đã mở cửa trái tim
Anh biết mình đã yêu trở lại
Sau từ rất lâu , lâu lắm

Anh đã lại yêu

" Chào anh", em nói
Và anh quay lưng đi
Nhưng có điều gì trong mắt em
Để lại trong tim anh nhịp đập và thế
Anh biết mình đã yêu trở lại
Sau từ rất lâu , lâu lắm
Anh đã lại yêu


Đó là trò chơi của số phận
Chỉ khi cuối cùng tình yêu đến
Anh vội vả theo dòng
Chỉ để tìm kiếm
Rằng em đã xa

Dù em ở đâu
Anh lo mình có thể
Sẻ mất em mãi mãi

Như điệu khúc trong đêm
Vì giờ anh đã lại yêu rồi
Sau từ rất lâu , lâu lắm
Anh đã lại yêu

Đó là trò chơi của số phận
Chỉ khi cuối cùng tình yêu đến
Anh vội vả theo dòng
Chỉ để tìm kiếm

Rằng em đã xa

Người em đáng yêu
Anh sẻ tìm em mãi
Đến khi cả trái tim em
Thật sự trong vòng tay anh
Em khiến anh yêu trở lại
Sau từ rất lâu , lâu lắm
Lại được yêu thương

Và anh rất hạnh phúc
Vì đó là em , hooh - hooh
Hmmm...người em đáng yêu

 
Top