Lời Dịch - Be good to me - Ashley Tisdale

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Everyday is getting worse
Do the same thing and it hurts
I don't know if I should cry
All I know is that I'm tryin'
I wanna believe in you
I wanna believe in you
But you make it so hard to do


What's the point of makin' plans
You break all the ones we had
I don't know where we went wrong
Cause we used to be so strong
I wanna believe in you
I wanna believe in you

So why can't you be
Be good to me


I don't ask for much
All I want is love
Someone to see
That's all I need
Somebody to be
Somebody to be
Somebody to be
Good to me

Good to me
Gotta be good to me
Good to me
Please

I used to think I had it all
Then one day we hit a wall
I had hoped you were the one
Where's my dream, where has it gone

I wanted to be with you
Forever just me and you

So why can't you be
Be good to me

I don't ask for much

All I want is love
Someone to see

That's all I need
Somebody to be
Somebody to be
Somebody to be
Good to me
Good to me
Gotta be good to me
Good to me
Please


Where do I go from here
You've gotten under my skin
And I don't know how
To get out of this place that I'm in

I don't ask for much
All I want is love
Someone to see
That's all I need

Somebody to be
Somebody to be
Somebody to be
Good to me
Good to me
Gotta be good to me
Good to me
Please


I don't ask for much
All I want is love
Someone to see
That's all I need
Somebody to be
Someone to be
Somebody to be
Good to me
Good to me

Gotta be good to me
Good to me
Please
Mỗi ngày càng tồi tệ hơn
Nó làm vết thương của tôi đau hơn
Tôi không biết rằng tôi đang khóc

Tôi đang cố gắng làm tất cả
Tôi tin vào bạn
Tôi tin vào bạn
Bạn đang làm cứng nó

Tôi đang làm một kế hoạch
Tôi là mọi thứ tôi có

Tôi không biết chúng tôi sai
Đó là lý do tôi mạnh mẽ
Tôi tin vào bạn
Tôi tin vào bạn

Tại sao bạn lại không thể...
Tốt với tôiYêu cầu không nhiều
Mọi thứ tôi muốn là tình yêu của bạn
Người nào đã nhìn thấy..
Đó là tất cả tôi cần
Ngưòi nào đó đến với tôi...

Ngưòi nào đó đến với tôi...
Ngưòi nào đó đến với tôi...
Đối xử tối với tôi
Đối xử tối với tôi.......
Cần phải tốt với tôi
Đối xử tối với tôi.......

Làm ơn

Tôi thường nghĩ tôi có tất cả
Đến một ngày nhận ra đó là một mặt phẳng ngăn cách tình yêu của anh
Tôi đã hy vọng...
Bạn là giấc mơ của tôi, Tôi phải đi đâu

Tôi tìm ai đó để đến với tôi...
Một nơi chỉ có tôi và bạn

Tại sao lại không thể....
Tốt đối với tôi
**(lập lại)**

 
Top