Lời Dịch - Anything Is Possible - Will Young

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I never thought I could be feeling this way
Standing here in front of you this perfect day
It’s hard to imagine where tomorrow will lead
I’ll keep this moment in my mind for eternity

Even through the rain I kept my faith
The will to follow through
And I never lost the strength within

And it’s all because of you

I’m flying high like the wind
Reaching the impossible, I’ll never doubt again
I’m flying high ‘cause your love’s made me see
That anything is possible
Possible ‘cause you believe in me

In a world full of strangers, you were my saving grace
You told me I was not alone

Alone in this place, no
I never believed it that a dream can come true but
If anyone has changed my mind then baby it’s you

Even through the rain I kept my faith
The will to follow through
And I’ll never lose my way again
And it’s all because of you

I’m flying high like the wind, reaching the impossible

I’ll never doubt again, I’m flying high
‘Cause your love’s made me see
That anything is possible
Possible ‘cause you believe in me

It’s possible to spread my wings
And reach into the sky
Believe that I can fly away
When you’re by my side


I’m flying high like the wind
Reaching the impossible, I’ll never doubt again
I’m flying high ‘cause your love’s made me see
That anything is possible
Possible when you believe in it
Anything is possible
Possible when you believe in me
When you believe in me.
Anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có cảm giác thế này
Đứng ngay đây, trước mặt em, ngày nay sao thật hoàn hảo
Thật khó mà hình dung ra ngày mai sẽ đi đến đâu
Anh sẽ giữ mãi khoảnh khắc này trong tâm trí mình cho đến mãi mãi

Cho dẫu trong màn mưa, anh vẫn giữ được niềm tin
Ý chí để vượt qua
Và anh không bao giờ đánh mất sức mạnh

Và tất cả chính là bởi vì em

Anh bay cao như ngọn gió
Với đến những điều không thể, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ lần nữa
Anh bay cao vì tình yêu của em khiến anh nhận ra
Rằng không gì là không thể
Vì em tin vào anh

Trong một thế giới toàn những người lạ lẫm, em chính là sự giúp đỡ của anh
Em nói với anh rằng anh không hề cô đơn

Cô đơn trong nơi này, không hề
Anh không bao giờ tin rằng giấc mơ có thể thành hiện thực nhưng
Nếu có ai đó có thể thay đối suy nghĩ của anh thì người yêu ơi, đó chính là em

Cho dẫu trong màn mưa, anh vẫn giữ được niềm tin
Ý chí để vượt qua
Và anh không bao giờ đánh mất sức mạnh
Và tất cả chính là bởi vì em

Anh bay cao như ngọn gió

Với đến những điều không thể, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ lần nữa
Anh bay cao vì tình yêu của em khiến anh nhận ra
Rằng không gì là không thể
Không thể vì em tin vào anh

Thật không thể giang rộng đôi cánh
Và bay vào bầu trời
Anh tin rằng mình có thể bay xa
Chỉ cần có em bên cạnh thôi


Anh bay cao như ngọn gió
Với đến những điều không thể, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ lần nữa
Anh bay cao vì tình yêu của em khiến anh nhận ra
Rằng không gì là không thể
Không thể vì em tin vào điều đó
Không gì là không thể
Khi em tin vào anh
Khi em tin vào anh


 
Top