Lời Dịch - Angel By My Side - Do [Dominique Rijpma Van Hulst]

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

<a href="http://www.wrzuta.pl/aud/file/nsIchIoKbF/1.mp3" title="VnTopic MP3 Player" target="_blank">VnTopic MP3 Player - Click to Download</a><thead>

</thead>


Angel By My Side

In this life we all search for something
Something good and something oh so pure
Well I believe that if you find that one thing
You must fight, for then you will be sure

[Chorus:]
Could it be that I have found an angel

I can see heaven in your eyes
In my soul I never will be lonely
For there will be an angel by my side

There were times I never thought I'd make it
Never dreamed I'd find someone like you
Who'd be there when days were at their darkest
Watching over everything I do

[Chorus:]

Could it be that I have found an angel
I can see heaven in your eyes
In my soul I never will be lonely
For there will be an angel by my side
There will be an angel by my side

Could it be that I have found an angel
I can see heaven in your eyes
In my soul I never will be lonely

There will be an angel by my side

In my soul I never will be lonely
For there will be an angel by my side
Thiên thần kề bên tôi

Trong cuộc sống này tất cả chúng ta đều tìm kiếm một điều gì đó
Có những điều tốt và có những điều oh thật thuần khiết

Em tin rằng nếu anh tìm thấy điều đó
Anh phải đấu tranh, rồi thì anh sẽ chắc chắn

[Chorus]
Có phải em đã tìm thấy một thiên thần
Em có thể nhìn thấy thiên đường trong đôi mắt anh
Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa
Vì ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em

Đã có những lúc em không bao giờ dám nghĩ mình có thể làm được

Không bao giờ dám mơ tưởng em sẽ tìm thấy một người nào đó như anh
Ai sẽ ở nơi đó khi ngày trở nên đen tối nhất
Dõi theo mọi điều em làm

[Chorus]
Có phải em đã tìm thấy một thiên thần
Em có thể nhìn thấy thiên đường trong đôi mắt anh
Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa
Ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em


Có phải em đã tìm thấy một thiên thần
Em có thể nhìn thấy thiên đường trong đôi mắt anh
Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa
Vì ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em

Trong tâm hồn em sẽ không bao giờ cô đơn nữa
Vì ở nơi đó sẽ tồn tại một thiên thần kề bên em

 
Quay lại
Top