Lời Dịch - Always You And I - 98 Degrees

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Oh, oh, girl…
It’s so hard to say
How a love could end this way
The one that used to care for you
Just turns and walks away
And it’s so hard to find
To leave the pain behind
When all the things you’re looking for

Your heart can’t seem to find

-chorus-
I’ll be the air that you breathe
I’ll give the strength that you need
I’ll be the light in your eyes
When hope becomes hard to see
I’ll be your shining star
To guide you wherever you are

And I promise that I’ll be by your side
Always you and I

No, you’re not alone
Without a love to call your own
‘Cause I’ll always be right there for you
To help you carry on
A heart that’s always true
Girl, I’m giving mine to you

And everything you’ll ever need
I promise I will do

-chorus-

-?Girl, you know I’ll stay beside?-
I will be right there for you
With a hand to hold
A heart to see you through
‘Cause each and every night

I will make you right
When life feels so wrong
‘Cause in my arms is where you belong

-chorus-(2X)

oh… oh, girl…
oh wo wo, always you and I
Ôi, ôi, em ơi...

Thật khó để nói
Làm sao mà một tình yêu lại có thể chấm dứt thế này
Người từng quan tâm bạn
Chỉ quay lưng và bước đi
Và thật khó để tìm được
Để bỏ nỗi đau lại phía sau
Khi tất cả mọi thứ bạn đang tìm kiếm
Trái tim bạn có vẻ không thể tìm được


[Điệp khúc]
Anh sẽ là không khí em thở
Anh sẽ trao sức mạnh mà em cần
Anh sẽ là ánh sáng trong mắt em
Khi hi vọng trở nên khó nhìn thấy được
Anh sẽ là ánh sao sáng soi của em
Để dẫn đường cho em dù em có ở đâu
Và anh hứa anh sẽ luôn bên cạnh em
Luôn luôn chỉ có em và anh


Không, em không lẻ loi
Không có một tình yêu để mà gọi là em một mình
Vì anh sẽ luôn hiện diện vì em
Để giúp em tiếp tục
Một trái tim luôn chân thành
Em ơi, anh đang trai trái tim anh cho em
Và mọi thứ em sẽ cần
Anh hứa anh sẽ làm như thế đó


[Điệp khúc]

Em ơi, em biết anh sẽ luôn bên cạnh?
Anh sẽ hiện diện vì em
Với một bàn tay sẵn sàng ôm em
Một trái tim thấu hiểu em
Vì mỗi một đêm
Anh sẽ đối xử tốt với em
Khi cuộc đời có vẻ thật sai trái

Vì trong vòng tay anh là nơi em thuộc về

[Điệp khúc] [x2]
Ôi... ôi, em ơi...
Ôi...luôn luôn chỉ có em và anh mà thôi

 
Top