Lời Dịch - Always A Day Too Late - Claude Kelly

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ooh ooh oooh oooh oooh oooh
I guessed there’s no point saying this now
Its done and you’re gone, this doesnt count
But now that you’ve gone away i’ve realised every day
I made a mistake, You’re the best thing i’ve ever found


But now that i want you, You’re moving on
I tried to call you but nobody’s home
I didnt know this, till you went away
I’m always a day too late
Oooh ooooh oooh ooooh ooooh always a day too late


I’m done i know, Waiting this long
There’s no explanation, For letting you go
And you were right all along
I missed you bad when you’re gone
I finally opened my eyes and now im standing alone


And now that i want you you’re moving on
I tried to call you but nobody‘s home
I didnt know this, Till you went away
I’m always a day too late


But you ran to me, i didnt want to be bothered
But now i finally see
That you’ve moved onto another
Now honestly i get the reason why you left
But damn i wish i had you back and…


Now that i want you
You’re moving on, I tried to call you
But nobody’s home, I didnt know this
Till you went away-y-y
I’m always a day too late


And now that i want you
You’re moving on
I tried to call you
But nobody’s home
I didnt know this till you went away
I’m always a day too late
Ooh ooh oooh oooh ooh oooh always a day too late
Oooh oooh oooh oooh ooh always a day too late
Ooh ooh oooh oooh oooh oooh
Anh nghĩ giờ có giải thích cũng chẳng được gì nữa
Tất cả kết thúc rồi và em đã đi, chẳng thể tin được
Nhưng giờ em đã đi xa, anh đã nhận ra mỗi ngày
Anh đã mắc lỗi, em là điều tuyệt vời mà anh tìm thấy


Nhưng giờ anh muốn em, em lại ra đi
Anh đã cố gọi nhưng chẳng ai ở nhà
Anh đã không biết này cho đến khi em ra đi,
Anh luôn là kẻ đến muộn
Oooh ooooh oooh ooooh ooooh luôn là người đến muộn


Anh biết giờ đã hết cả rồi, chờ đợi mỏi mòn
Chẳng lời giải thích, vì để em đi
Và em đã đúng ngay từ đầu
Anh nhớ em thật nhiều khi em ra đi
Cuối cùng anh mở đôi mi và giờ anh đứng một mình


Giờ anh muốn em, em lại ra đi
Anh đã cố gọi nhưng chẳng ai ở nhà
Anh đã không biết này cho đến khi em ra đi,
Anh luôn là kẻ đến muộn


Nhưng em chạy đến bên anh, anh không muốn phải bận tâm
Nhưng giờ cuối cùng anh đã hiểu
Rằng em đã bước đi đến nơi khác
Giờ đây thực lòng anh biết được lý do em ra đi
Nhưng tệ thật, anh ước em quay về và..


Giờ anh muốn em
Em lại ra đi
Anh đã cố gọi
Nhưng chẳng ai ở nhà
Anh đã không biết này cho đến khi em ra đi
Anh luôn là người đến muộn


Và giờ anh muốn em
Em lại ra đi
Anh đã cố gọi
Nhưng chẳng ai ở nhà
Anh đã không biết này cho đến khi em ra đi
Oooh ooooh oooh ooooh ooooh luôn là người đến muộn
Oooh ooooh oooh ooooh ooooh luôn là người đến muộn

 
Top