Lời Dịch - AlPhabet Song - Unknown

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
and Z
Now I known my ABCs
Next time won't you sing with me!
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Và Z
Giờ thì mình đã biết bãng chữ cái rồi
Lần tới bạn cùng hát với mỉnh nhé!


 
Top