Lời Dịch - All The Way - Busted

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

It happens every time,
You've given me the sign,
We start to get it on,
But then you stop me.
You know i've had it up to here,
You need to be more clear,
Cos you're the one that let me here,
So take me,


[Chorus]
Cos you said that you would,
But then you changed your mind,
How could you do this to me,
It's just so unkind.
And it's cruel if you say that you'll go all the way,
I can't wait for the day,
That you don't change your mind.


You've got to understand,
Things are getting out of hand,
You can't just leave me sitting here unseen to.
You know i don't know what to do,
Or how long to wait for you,
You said you needed time so i won't rush you.


[Chorus]

That you don't change your mind.

I'll never let you down,
I'll always be around,
When you need someone
To catch you when you fall down.
I'm waiting here for you,
If you decide you want to.
If you want me to stay

Then i'm only a phone call away.

Cos you said that you would,
But then you changed your mind,
How could you do this to me,
It's just so unkind.
And it's cruel if you say that you'll go all the way,
I can't wait for the day,
That you don't change...

And it's cruel if you say that you'll go all the way,
I can't wait for the day,
That you don't change your mind,
You don't change your mind.
Điều đó xảy ra mọit lúc
Em đã cho tôi một dấu hiệu,
Chúng ta bắt đầu thực hiện ,
Nhưng rồi em cản tôi

Embiết là tôi đã có mọi chuyện đến đây rồi
Em cần được rõ ràng hơn,
Bởi vì em là người duy nhất khiến tôi đến đây,
Thế nên hãy đón tôi,

[Điệp khúc]
Bởi vì em nói rằng em sẽ,
Nhưng rồi em thay đổi quyết định,
Làm sao em có thể làm điều đó với tôi,

Thật không hay chút nào
Thật cay nghiệt khi em nói rằng em sẽ bước theo mọi cách,
Tôi không chờ đợi được cái ngày,
mà em không còn thay đổi .

Em phải hiểu rằng,
Những điều này vượt khỏi tầm tay rồi,
Em không thể để tôi ngồi lại đây như không thế này
Em biết là tôi không biết phải làm gì mà,

hoặc tôi sẽ đợi em bao lâu,
Em nói rằng cần thời gian thế nên tôi sẽ không đụng chạm vào em.


[Điệp khúc]
Rằng em không thay đổi quyết định của mình

Tôi sẽ không bao giờ để em thất vọng,
Tôi sẽ luôn kề bên
Khi mà em cần có ai đó

để giữ lấy em khi em trượt ngã
Tôi sẽ ở đây chờ đợi em
Nếu như em quyết định rằng muốn
Nếu như em muốn tôi ở lại
Thì tôi chỉ như một cú điện thoại gọi đi

Bởi vì em nói rằng em sẽ,
Nhưng rồi em thay đổi quyết định,
Làm sao em có thể làm điều đó với tôi,

Thật không hay chút nào

Thật cay nghiệt khi em nói rằng em sẽ bước theo mọi cách,
Tôi không chờ đợi được cái ngày,
mà em không còn thay đổi .
(x2)
Em không thay đổi quyết định

 
Top