Lời Dịch - All I Ask Of You (The Phantom of the Opera OST) - Andrew Lloyd Webber

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Raoul:
No more talk of darkness,
Forget these wide-eyed fears.
I'm here, nothing can harm you - my words will warm and calm you.

Let me be your freedom,
let daylight dry your tears.
I'm here with you, beside you,

to guard you and to guide you...

Christine:
Say you love me every waking moment,
turn my head with talk of summertime...
Say you need me with you now and always...
Promise me that all you say is true -
that's all I ask of you...

Raoul:

Let me be your shelter,
let me be your light.
You're safe:
No-one will find you -
your fears are far behind you...

Christine:
All I want is freedom,
a world with no more night...

and you, always beside me,
to hold me and to hide me...

Raoul:
Then say you'll share with me one love, one lifetime...
let me lead you from your solitude....
Say you need me with you here, beside you...
anywhere you go, let me go too -
Christine, that's all I ask of you...


Christine:
Say you'll share with me one love, one lifetime...
say the word and I will follow you...

Raoul & Christine:
Share each day with me,
each night,
each morning...


Christine:
Say you love me...

Raoul:
You know I do...

Raul & Christine:
Love me - that's all I ask of you...


Anywhere you go let me go too...
Love me - that's all I ask of you...

Phantom:
I gave you my music...
made your song take wing...
and now how you've repaid me:
denied me and betrayed me...
He was bound to love you when he heard you sing...


Christine...
Christine...

Raoul & Christine:
Say you'll share with me one love, one lifetime...
say the word and I will follow you...
Share each day with me, each night, each morning...


Phantom:
You will curse the day you did not do all that the Phantom asked of you...!
Raoul:
Không còn những cuộc trò chuyện cùng bóng tối nữa
Quên đi những đôi mắt mở to kinh hãi này.
Anh ở đây, không điều gì có thể tổn hại đến em - những lời lẽ anh nói sẽ sưởi ấm và làm em bình tâm.

Hãy để anh là sự do của em

Để cho ánh sáng sớm mai hong khô những giọt lệ của em,
Để bảo vệ em và để dẫn lối cho em...

Christine:
Hãy nói anh yêu em vào từng khoảnh khắc em tỉnh giấc
Ngoảnh đầu buôn chuyện cùng mùa hè..
Nói anh cần em đi, bên anh lúc này và luôn bên anh...
Hứa với em rằng mọi lời anh nói là chân thật - đó là tất cả những gì em mong đợi ở anh...

Raoul:

Hãy để anh là nơi nương tựa của em,
Hãy để anh là ánh sáng của em.
Em được an toàn :
Sẽ không một ai tìm thấy em -
phía sau em, nỗi sợ còn xa lắm...

Christine:
Mọi điều em muốn là sự tự do, một thế giới không có màn đêm nào nữa...
Và anh, luôn ở cạnh em, để ôm em và giữ em thật kĩ...


Raoul:
Rồi em nói rằng em sẽ sẻ chia cùng anh một tình yêu, một cuộc đời...
Hãy để anh dẫn đường cho em thoát ra khỏi sự quạnh hiu...
Hãy nói em cần anh, có em kề bên, bên em...
Bất cứ nơi nào em đi, hãy để anh cùng đi - hỡi Christine, đó là tất cả những gì anh mong đợi ở em...

Christine:
Hãy nói rằng anh sẽ sẻ chia cùng em một tình yêu, một cuộc đời...
Anh hãy nói một lời và em sẽ theo anh...


Raoul & Christine:
Mỗi ngày sẻ chia cùng anh(em), mỗi đêm, mỗi sáng...

Christine:
Hãy nói anh yêu em...

Raoul:
Em biết anh yêu em mà...


Raul & Christine:
Yêu anh(em) là tất cả những gì anh(em) mong đợi ở em(anh)...

Bất cứ nơi nào em(anh) đi hãy để anh(em) đi cùng...
Yêu anh(em) là tất cả những gì anh(em) mong đợi ở em(anh)...

Phantom:
Tôi đã trao cô âm nhạc của tôi...

Làm cho bài hát của cô cất cánh...
Và giờ cô trả ơn tôi thế nào:
Từ chối tôi và phản bội lại tôi...
Anh ta đã bị hút hồn khi nghe tiếng hát của cô...

Christine...
Christine...

Raoul & Christine:

Hãy nói mỗi ngày em(anh) sẽ sẻ chia cùng anh(em), mỗi đêm, mỗi sáng...
Em(anh) hãy nói một lời và anh(em) sẽ theo em(anh)...
Sẻ chia mỗi ngày cùng anh(em), mỗi đêm, mỗi sáng...

Phantom:
Cô sẽ nguyền rủa ngày cô không làm tất cả những điều đó
Bóng ma kia mong đợi ở cô đó...!

 
Top