Lời Dịch - All About Him - Auburn

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !'Cause I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


'Cau se I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


Well , had him shooting for me like a ball team
Every guy was a knock out, Don King
But none of 'em had smarts, that's my thing
It's not enough to have balls, Spalding, ha
One day by Starbucks
I bumped into a guy rocking black Chucks
He said "Excuse me, beautiful," I said, "Aww, shucks"
And then he asked, "Well, ay, wanna grab lunch?"


Never ever met a guy so fly
Got me hooked like apple pie, I
Think I'm falling and I don't know why
But I won't fight these butterflies


'Caus e I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


'Cau se I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


And I swear what we have is just super cool
The way he's always in my head like a Bluetooth
I got a text from him, he said come through
Told me that he wants to kick it, Kung Fu
Don't do nothing much at all
Just we and his boys watching football
He asked for a kiss (Muah) So I gave him two
He said, "Well, thank you, baby," I said, "You're welcome, boo"


Never ever met a guy so fly
Got me hooked like apple pie, I
Think I'm falling and I don't know why
But I won't fight these butterflies


'Caus e I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


'Cau se I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


No, I don't need no fancy cars
And I don't need no diamond rings
My baby is all I need and more
'Cause I don't need those extra things


It's not about you (Oh-oh-oh-oh) (It's not about you)
It's not about them (Oh-oh-oh-oh) (It's not about them)
It's all about me (Oh-oh-oh-oh) (It's all about me)
And it's all about him (Oh-oh-oh-oh) (It's all about him)


Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Said it's all about him, yeah


'Cause I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


'Cau se I'm all about him, him, him, him, him
And he's all about me, me, me, me, me
And we don't give a dang, dang, dang, dang, dang
About nobody-e-e-e


(Oh- oh-oh-oh) 'Cause I'm all about him
(Oh-oh-oh-oh) 'Cause I'm all about him
(Oh-oh-oh-oh) I'm all about him
(Oh-oh-oh-oh) And we don't give a dang, dang, dang
(Oh-oh-oh-oh) It's all about you
(Oh-oh-oh-oh) It's all about you, boy
(Oh-oh-oh-oh) It's all about you
(Oh-oh-oh-oh)
Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta là tất cả về tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta là tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Tốt thôi, anh ta liệng tôi như quả bóng thôi
Mọi gã trai đã bị đánh bại , Vua Don
Nhưng bọn họ chả thông minh gì cả, đó là của tôi
Không bao giờ đủ bóng,Spalding, ha
Một ngày với Starbuck
Tôi đâm sầm vào một chàng trai có phong cách rock Chucks
Anh ta nói " Xin lỗi cô gái xinh đẹp: , tôi đáp " Aww,khiếp!"
Và sau đó anh ta hỏi " Ay, muốn ăn trưa cùng tôi không?"


Không bao giờ từng gặp một chàng trai bay bổng mơ màng
Đã làm cho tôi như miếng bánh táo, Tôi
Nghĩ tôi đang rơi ngã mà không biết tại sao nữa
Nhưng tôi sẽ không cố chống chọi như loài bướm đâu


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta laà tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta laà tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Và tôi thề rằng chúng tôi cực kì tuyệt đấy
Cách anh ta luôn ở trong đầu tôi như đường truyền điện thoại ý
Tôi có tin từ anh ta, anh ta nói thông qua
nói với tôi rằng anh ta muốn đá bay như Kung Fu
Đừng làm điều vô nghĩa
Chúng tôi và con trai anh ta sem đá banh
Ahnh ta muốn hôn tôi (muah) và tôi đã hôn anh ta hai cái
Anh ta nói \" Cảm ơn, cưng\" và tôi đáp \" không có gì đâu, anh yêu\"


Không bao giờ từng gặp một chàng trai bay bổng mơ màng
Đã làm cho tôi như cái bánh táo, Tôi
Nghĩ tôi đang rơi ngã mà không biết tại sao nữa
Nhưng tôi sẽ không cố chống chọi như loài bướm đâu


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta laà tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta laà tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Không, tôi không cần ô tô
và không cần nhẫn kim cướng
Anh yêu chính là tất cả thứ tôi muốn và hơn cả
Vì tôi không cần thêm bất kì điều gì nữa


Không phải về anh( oh oh oh oh) (Không phải về anh)
Không phải về bọn họ ( oh oh oh oh) ( không phải về bọn họ)
Không phải về tôi ( oh oh oh oh) (Không phải về tôi)
Mà tất cả là về anh ta ( oh oh oh oh) (tất cả là về anh ta)


Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Đó là tất cả về anh ta, yeah


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta laà tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


Vì tôi là tất cả về anh ta, anh ta, anh ta ấy
Và anh ta laà tất cả ề tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
Về tất cả mọi người


(Oh oh oh oh oh) tất cả là về anh ta
(Oh oh oh oh oh) tất cả là về anh ta
(Oh oh oh oh oh) tôi là tất cả về anh ta
(Oh oh oh oh oh) Và chúng tôi không bao giờ ồn ào, ồn ào, ồn ào, ồn ào, đâu
(Oh oh oh oh oh) tất cả là về anh đó
(Oh oh oh oh oh) tất cả là về anh đó
(Oh oh oh oh oh) tất cả là về anh đó
(Oh oh oh oh oh)

 
Top