Lời Dịch - Advice - Christina Grimmie

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !Don’t look down
Cause it’s easy
You’re falling from force
Just letting it take nature’s course
Then picking it up when it’s over


Don’t be afraid
Cause the chances are there for the take
But treasure the choices you make
And know when you must take it slower


You may think you’ve had it rough
And try to give it up
But when you think you’re stuck
Just go another way


CHORUS:
Don’t let go of good times
And let the bad ones know you’ll feel fine
And wear your heart out on your sleeve
Love is all, love is all you need


Don’t be rushed
Cause hurrying causes mistakes
And make sure to give more than take
And know when you must take it slower
You may think you’ve had it rough
And try to give it up
But when you think you’re stuck
Just go another way


CHORUS:
Don’t let go of good times
And let the bad ones know you’ll feel fine
And wear your heart out on your sleeve
Love is all you need


Feel with all your senses
Make sure to let down your defenses
There’s just one way to make you see
Love is all, love is all you need


Take a chance now cause it’s easy
Take a chance now for you and me
Take a chance now you can reach it
Take a chance for me


CHORUS:
Don’t let go of good times
And let the bad ones know you’ll feel fine
And wear your heart out on your sleeve
Love is all, love is all you need


Feel with all your senses
Make sure to let down your defenses
There’s just one way to make you see
Love is all, love is all you need


Love is all you need
Love is all
Love is all
Love is all you need
Đừng cúi đầu
Vì nó quá dễ dàng
Bạn đang rơi xuống từ ngọn thác
Hãy cứ để nó rơi tự nhiên đi
Rồi sau đó nhặt lên khi chuyện đã qua


Đừng lo sợ gì
Vì còn nhiều cơ hội để nắm lấy
Nhưng hãy trân trọng con đường bạn đã chọn
Và nên biết khi nào phải chậm lại


Có thể bạn nghĩ sẽ gặp nhiều gian nan
Và bạn cố từ bỏ nó
Nhưng khi bạn nghĩ mình bế tắc
Thì hãy đi đường khác


Đừng bỏ lỡ dịp tốt
Và hãy để những kẻ xấu xa biết bạn sẽ ổn thôi
Và tỏ mình ra cho họ thấy
Tình yêu thương là tất cả những gì bạn cần


Đừng vội vã
Vì bạn sẽ mắc sai lầm đấy
Và chắc rằng bạn cho đi nhiều hơn được nhận
Và hãy biết khi nào nên chậm lại
Có thể bạn nghĩ sẽ gặp nhiều gian nan
Và cố từ bỏ nó
Nhưng khi bạn nghĩ mình bế tắc
Thì hãy bước theo con đường khác


Đừng bỏ lỡ dịp tốt
Và hãy để những kẻ xấu xa biết bạn sẽ ổn thôi
Và tỏ mình ra cho họ thấy
Tình yêu thương là tất cả những gì bạn cần


Hãy dùng hết giác quan để cảm nhận
Và hạ hết những lớp vỏ bảo vệ của mình xuống
Chỉ còn một cách khiến bạn hiểu
Tình yêu thương là tất cả những gì bạn cần


Giờ hãy nhận lấy cơ hội vì nó dễ dàng mà
Nhận lấy cơ hội cho bạn và cho tôi
Nhận lấy cơ hội đó đi vì bạn có thể chạm vào nó mà
Nhận lấy một cơ hội cho tôi


Đừng bỏ lỡ dịp tốt
Và hãy để những kẻ xấu xa biết bạn sẽ ổn thôi
Và tỏ mình ra cho họ thấy
Tình yêu thương là tất cả những gì bạn cần


Hãy dùng hết giác quan để cảm nhận
Và hạ hết những lớp vỏ bảo vệ của mình xuống
Chỉ còn một cách khiến bạn hiểu
Tình yêu thương là tất cả những gì bạn cần


Tình yêu thương là tất cả những gì bạn cần
Tình yêu thương là tất cả
Là tất cả
Là tất cả những gì bạn cần

 
Top