Lời Dịch - Addicted - Ne-Yo

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


[Spoken]
Let me talk to 'em
I guess you know you made it when they start talking 'bout you, right?
Welcome to fame
You all don't pay me no mind, I just gotta get some stuff off my chest
Listen

Young, energetic, famous but don't really sweat it

Rich enough, fairly hot - so basically s.ex is not:
Difficult to get
That ain't my fault, naw naw
Listen

And just 'cause I might take advantage once or twice
People tell me I'm not right, thinking that s.ex was my life
But that just ain't me
So let me clear it for those who have obviously misread the code

Listen to me now

NO
I
AM
NOT
I'm not ADDICTED TO s.ex
But girl I guarantee that if you lay with me
You just might be

NO
I
AM
NOT
I'm not ADDICTED TO s.ex
But girl I guarantee that if you lay with me
You just might be yeah

I won't 'pologize for being just a little freaky

I can't help it, it's just in me
But a problem it is not
I'm just fine you all
Don't worry bout me
Listen
And I won't 'pologize
For being blessed with the ability to satisfy accurately
And quickly find the spot
It's a gift and a curse

Don't mess around - find my number
In your girlfriend's purse
NO
I
AM
NOT
I'm not ADDICTED TO s.ex
But girl I guarantee that if you lay with me
You just might be

NO
I
AM
NOT
I'm not ADDICTED TO s.ex
But girl I guarantee that if you lay with me
You just might be yeah

I never been shy 'bout my self and sexuality

Never been taboo (never been taboo but if I)
Have to live without
I know it's something I could do
But I just really don't want to

NO
I
AM
NOT

I'm not ADDICTED TO s.ex
But girl I guarantee that if you lay with me
You just might be
NO
I
AM
NOT
I'm not ADDICTED TO s.ex
But girl I guarantee that if you lay with me

You just might be yeah
[Nói]
Để tôi nói chuyện với họ nào
Tôi đoán bạn biết bạn đã làm chuyện đó khi họ nói về bạn, đúng không?
Chào mừng đên thế giới danh vọng
Các người không thể không để ý được, Tôi phải lấy vài thứ khỏi ngực tôi.
Nghe đây


Trẻ trung, năng động, nổi tiếng nhưng không mệt mỏi với nó đâu
Khá giàu, hơi hấp dẫn - vậy cơ bản thì s.ex sẽ không:
Quá khó để đạt được
Đó không phải lỗi của tôi, không không
Nghe đây

Và chỉ vì tôi có lợi thế một hay hai lần
Người ta nghĩ tôi không đàng hoàng, nghĩ rằng s.ex là cuộc đời tôi
Nhưng đó không phải tôi

Vậy hãy để tôi trả lời câu hỏi của những kẻ chắn chắn hiểu lầm qui tắc của tôi
Nghe tôi nè

KHÔNG
TÔI
KHÔNG
BỊ
Tôi không bị nghiện s.ex
Nhưng này cô gái, tôi đảm bảo rằng nếu cô muốn \"ăn nằm\" với tôi

Thì cô có thể được làm đấy
KHÔNG
TÔI
KHÔNG
BỊ
Tôi không bị nghiện s.ex
Nhưng này cô gái, tôi đảm bảo rằng nếu cô muốn "ăn nằm" với tôi
Thì cô có thể được làm đấy yeah


Tôi sẽ không xin lỗi chỉ vì hơi lập dị
Tôi không thể giúp gì, nó ở chính trong người tôi
Nhưng một vấn đề là không phải vậy
Tôi đang rất khỏe mạnh như các người
Đừng lo lắng cho tôi
Nghe này
Tôi sẽ không xin lỗi đâu
Chỉ vì may mắn có khả năng đáp ứng chính xác
Và nhanh chóng tìm ra điểm "nóng"

Đó là một món quà và một lời nguyền
Đừng gây chuyện nữa - tìm số điện thoại của tôi
Trong ví của bạn gái anh xem

KHÔNG
TÔI
KHÔNG
BỊ
Tôi không bị nghiện s.ex

Nhưng này cô gái, tôi đảm bảo rằng nếu cô muốn "ăn nằm" với tôi
Thì cô có thể được làm đấy
KHÔNG
TÔI
KHÔNG
BỊ
Tôi không bị nghiện s.ex
Nhưng này cô gái, tôi đảm bảo rằng nếu cô muốn "ăn nằm" với tôi
Thì cô có thể được làm đấy yeah


Tôi chưa bao giờ xấu hổ về bản thân hay t.ình d.ục
Chưa bao giờ bị cấm kị (Chưa bao giờ bị cấm kị trừ tôi ra)
Phải sống mà không có
Tôi biết đó là điều gì tôi có thể làm
Nhưng tôi thực sự không muốn

KHÔNG
TÔI
KHÔNG

BỊ
Tôi không bị nghiện s.ex
Nhưng này cô gái, tôi đảm bảo rằng nếu cô muốn "ăn nằm" với tôi
Thì cô có thể được làm đấy
KHÔNG
TÔI
KHÔNG
BỊ
Tôi không bị nghiện s.ex

Nhưng này cô gái, tôi đảm bảo rằng nếu cô muốn "ăn nằm" với tôi
Thì cô có thể được làm đấy yeah

 
Quay lại
Top