Lời Dịch - ABC Song - Various Artists

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
A is for apple
B is for brown
C is for candy
And D is for down
E is for elephant
F is for friend
G is for gorilla
And H is for hen

I is for ice cream
J is for jog
K is for kangaroo
And L is for log
M is for monkey
N is for net
O is for octopus
And P is for pet
Q is quarter

R is for rain
S is strawberry
And T is for train
U is umbrella
V is for van
W is water
And X is xylophone
Y is for Yellow
Z is for zoo

Now you've signed your ABCs
I'm so proud of YOU!
A là quả táo
B là màu nâu nè
C là kẹo đó
Và D là đi xuống
E là con voi
F là bạn bè nè

G là con Gorilla nhá
Và H là con gà mái
I là kem đấy
Còn J là đi dạo chơi
K là kangaroo nè
Và L là khúc gỗ
M là con khỉ
N là cái lưới nha
O là chú bạch tuộc

Và P là thú cưng
Q là đồng 25 xu
R là mưa
S là trái dâu tây
Và T là xe lửa nè
U là chiếc dù
V là xe tải
W là nước đó
Và X là đàn phiến gỗ

Y là màu vàng
Z là sở thú
GIờ thì bạn biết dâu hiệu của bảng chữ cái rồi
Tớ tự hào về BẠN lắm đấy

 
Top