[lời bài hát + lời dịch] a little love - fiona fung

Hanal chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2017
Bài viết
239
lời bài hátGreatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea

A little love, little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something. these are our memories

You make me cry,
Make me smile,
Make me feel that love is true …
You always stand by my side,
I don’t want to say goodbye.

You make me cry,
Make me smile,
Make me feel the joy of love.
Oh! Kissing you …
Thank you for all the love you always give to me,
Oh! I love you …

{* Repeat from the beginning * 01 time}

Yes I do , I always do …

Make me cry,
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye.

You make me cry,
Make me smile,
Make me feel the joy of love
Oh! Kissing you …
Thank you for all the love you always give to me,
Oh! I love you …

To be with you … Oh! I love you …
lời dịch
Sự vĩ đại như bạn
Nhỏ nhất như tôi
Bạn chỉ cho tôi những gì sâu sắc như biển

Một tình yêu nhỏ, hôn nhẹ
Một cái ôm nhỏ bé, một món quà nhỏ
Tất cả những gì nhỏ bé. Đây là những kỷ niệm của chúng ta

Bạn làm cho tôi khóc,
Khiến tôi cười,
Làm cho tôi cảm thấy rằng tình yêu là sự thật ...
Bạn luôn đứng bên cạnh tôi,
Tôi không muốn nói lời tạm biệt.

Bạn làm cho tôi khóc,
Khiến tôi cười,
Làm cho tôi cảm thấy sự vui mừng của tình yêu.
Oh! hôn nhẹ bạn …
Cảm ơn bạn vì tất cả tình yêu mà bạn luôn dành cho tôi,
Oh! tôi yêu bạn …Vâng, tôi làm, tôi luôn làm ...

Làm tôi khóc,
Khiến tôi cười
Làm cho tôi cảm thấy rằng tình yêu là sự thật
Bạn luôn đứng bên cạnh tôi
Tôi không muốn nói lời tạm biệt.

Bạn làm cho tôi khóc,
Khiến tôi cười,
Làm cho tôi cảm thấy sự vui mừng của tình yêu
Oh! Hôn bạn …
Cảm ơn bạn vì tất cả tình yêu mà bạn luôn dành cho tôi,
Oh! tôi yêu bạn …

Để được bên bạn ... Oh! tôi yêu bạn…


 
Top