Logo CTP

@Kẹo tơ lấy bức ảnh gốc =))
 
Lu nổi nhất nhở :p chỏ chót ra
 
Cái đuôi trắng rồi nên muốn lấy màu trắng phải đổi cái đuôi và màu nền :(
 
@po Mất công =.=
 
@Kẹo Lấy ảnh đầu
 
màu.tuyết.là.màu.ran.mà.k.sợ.trùg.đâu
 
@Kẹo Hụ, ảnh đầu với ảnh này như nhau =.=
 
một lát nứa ctp sẽ sặc sỡ nhiều sắc cầu vồng =))
 
Tong ta đẹp trai vỡi *Tự sướng* =))
 
vậy.em.kêu.Ha.hay.kẹp.đôir.cho
 
Quay lại
Top