Lk Đón xuân xuân đã về

codailila

Thành viên mới
Tham gia
12/7/2012
Bài viết
0
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp:

Em bé chúc tết siêu kute -BH 8121659 gửi 1221

Nghe thơ xuân,nở nụ cười - BH 8121628 gửi 1221

2013 đón tết cực mê - BH 8121632 gửi 1221

Đón Quý Tỵ ,triệu bất ngờ - BH 8121634 gửi 1221

Đón Quý Tỵ ,tỷ sự mơ - BH 8121635 gửi 1221

Thần tài !Thần tài đến - BH 8121636 gửi 1221

Người Việt -đón tết Việt - BH 8121638 gửi 1221

Đêm ba mươi,cùng cười tươi - BH 8121639 gửi 1221

Xuân khắp trời,phúc khắp nhà - BH 8121640 gửi 1221

Nghe vẻ nghe ve nghe vè Tết đến - BH 8121658 gửi 1221

Vạn điều ước tết,triệu nụ cười xuân - BH 8121641 gửi 1221

Tết Quý Tỵ,xuân diệu kỳ - BH 8121645 gửi 1221

Đón Tỵ,tiễn Thìn - BH 8121646 gửi 1221

Người người đón tết,nhà nhà mừng xuân - BH 8121648 gửi 1221

Đón xuân này,nhớ xuân xưa sáng tạo - BH 8121650 gửi 1221

Mừng Tỵ,đón hỷ - BH 8121651 gửi 1221

CHÚC XUÂN TRÌNH BÀY: LƯƠNG BÍCH HỮU
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122493 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Chuc-tet/2842.html
KHÚC YÊU THƯƠNG TRÌNH BÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122270 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Khuc-yeu-thuong/2827.html
TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM TRÌNH BÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122269 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tinh-duyen-dau-nam/2826.html
CHÀO NĂM MỚI TRÌNH BÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122271 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Chao-nam-moi/2828.html
EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA TRÌNH BÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122268 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Em-da-thay-mua-xuan-chua/2825.html
NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY TRÌNH BÀY: LÊ MINH TRUNG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122267 gửi 1221
LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ TRÌNH BÀY: ĐINH KIẾN PHONG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122164 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Lang-nghe-mua-xuan-ve/2764.html
VUI ĐÓN TẾT TRÌNH BÀY: ĐINH KIẾN PHONG
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122155 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Vui-don-tet/2765.html
CÂU CHUYỆN ĐẦU XUÂN TRÌNH BÀY: TRẦN HOÀNG ANH
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122152 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Cau-chuyen-dau-nam/2761.html
BÊN EM MÙA XUÂN TRÌNH BÀY: TRẦN HOÀNG ANH
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122151 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ben-em-mua-xuan/2760.html
XUÂN BÊN EM TRÌNH BÀY: TRẦN HOÀNG ANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-ben-em/2763.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122154 gửi 1221
XUÂN QUÊ TÔI TRÌNH BÀY: TRẦN HOÀNG ANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-que-toi/2762.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122153 gửi 1221
NGƯỜI TÌNH ƠI MƠ GÌ Thể hiện: Dream High ft. Nhóm Nhật Nguyệt
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Nguoi-Tinh-Oi-Mo-Gi/2818.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp BH 8122261 gửi 1221
XUÂN RẠNG NGỜI Thể hiện: Dream High
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-rang-ngoi/2819.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122262 gửi 1221
TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM THỂ HIỆN: NHÓM NHẬT NGUYỆT
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tinh-duyen-dau-nam/2820.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122263 gửi 1221
XUÂN NHAN SẮC THỂ HIỆN: DREAM HIGH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-nhan-sac/2821.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122264 gửi 1221
CÁM ƠN MỘT ĐÓA XUÂN NGỜI THỂ HIỆN: HÙNG THANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Cam-On-Mot-Doa-Xuan-Ngoi/2812.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122255 gửi 1221
BƯỚC CHÂN MÙA XUÂN THỂ HIỆN: HÙNG THANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Buoc-chan-mua-xuan/2813.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122256 gửi 1221
NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY TRÌNH BÀY: HÙNG THANH
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ngay-xuan-long-phung-sum-vay/2814.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122257 gửi 1221
CHÚC XUÂN TRÌNH BÀY: LƯƠNG BÍCH HỮU
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122493 gửi 1221
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Chuc-tet/2842.html

Tết ơi là Tết Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tet-oi-la-Tet/3005.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122580 gửi 1221

Tết cổ truyền Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tet-co-truyen/3000.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122577 gửi 1221

Mùa xuân ơi Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Mua-xuan-oi/3001.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122578 gửi 1221

Mùa xuân gặp bé yêu Thể hiện: Lưu Chí Vỹ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Mua-xuan-gap-be-yeu/3003.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122579 gửi 1221

Nếu xuân này vắng anh Thể hiện: Đông Đào
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Neu-xuan-nay-vang-anh/2968.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122608 gửi 1221

Ngày tết quê em Thể hiện: Tim
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ngay-tet-que-em/2969.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122609 gửi 1221

Tết phát tài Thể hiện: Cẩm Ly
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Tet-phat-tai/2972.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 812505 gửi 1221

Đoản ca xuân Thể hiện: Đan Trường
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Doan-ca-xuan/2976.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122610 gửi 1221

Xuân họp mặt Thể hiện: Lee Thiên Bảo
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Xuan-hop-mat/2977.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122611 gửi 1221

Lk Đón xuân xuân đã về Thể hiện: Thanh Thảo
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Lk-Don-xuan-xuan-da-ve/2978.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122612 gửi 1221

Đón xuân này nhớ xuân xưa Thể hiện: Quang Hà
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Don-xuan-nay-nho-xuan-xua/2979.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122613 gửi 1221

Ước mơ ngọt ngào remix Thể hiện: Đan Trường
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Uoc-mo-ngot-ngao-remix/2981.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng Viettel soạn tin theo cú pháp: BH 8122614 gửi 1221

Bảy sắc cầu vồng Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Bay-sac-cau-vong/2960.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122586 gửi 1221

Nắng có còn xuân Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Nang-co-con-xuan/2952.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122581 gửi 1221

Khúc xuân Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Khuc-xuan/2954.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122582 gửi 1221

Ra giêng anh cưới em Thể hiện: Nguyên Vũ - Vân Trang
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Ra-gieng-anh-cuoi-em/2955.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122583 gửi 1221

Bài ca tết cho em Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Bai-ca-tet-cho-em/2956.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122584 gửi 1221

Mùa xuân yêu thương Thể hiện: Nguyên Vũ
http://nghenhactre.vn/bai-hat/Mua-xuan-yeu-thuong/2957.html
Cài đặt làm nhạc chờ cho mạng MobiFone soạn tin theo cú pháp: BH 8122585 gửi 1221

HÃY TRUY CẬP http://nghenhactre.vn/album/CHUC-MUNG-NAM-MOI/321.html ĐỂ CÙNG THƯỞNG THÚC THÊM NHIỀU CA KHÚC MỪNG XUÂN THÚ VỊ VÀ VUI NHỘN NHÉ!!

ĐỂ CHIA SẼ CẢM XÚC CÙNG CÁC CA KHÚC DU DƯƠNG LÃNG MẠNG HAY NHỘN NHỊP SÔI ĐỘNG THÌ VÀO http://www.facebook.com/nghenhactre NHÉ
 
Top