Lịch Trình Họp Online của Nhóm KSV,

Trong chuyên mục 'Sống Xanh' đăng bởi vnGreener, 3/4/2011. — 5.265 Lượt xem

 1. vnGreener

  vnGreener Cựu quản lý

  Lịch Trình Họp Online của Nhóm KSV,

  :KSV@06:Hãy kick vào ô " Hiện" để xem chi tiết nội dung nha^^!
  Từ ngày ngày hôm nay 13/07. mọi thông tin về cuộc họp sẽ được Puplic trên topic này nhá^^!
  Và mọi ng có thể comment mái thoải!

  Họp Ban Tổ Chức- Kế Hoạch (17/07/2011)
  KSV ngày 16/07/2011
  Thời gian họp:
  - 20h 30' đến 23h Chủ Nhật ngày 17/07/2011

  Nội dung cuộc họp:
  -
  Tổng kết nhiệm vụ của Ban TC-KH trong thời gian vừa qua.
  - Phân bổ nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban trước những hoạt động sắp tới đây của Club.
  - Thảo luận xây dựng dự án tiếp theo của Club.
  - Thanh lọc những thành viên trong Ban (không đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ của Ban)

  Thành phần tham gia:
  1. Chủ trì cuộc họp: anhnt.anh, vnGreener.
  2. Thành viên trong Ban TC-KH: anhnt.anh; hondacodon; hohahai; komkom;
  3. Khách mời tham gia: những thành viên quan tâm.
  ------------------------------------------------
  Ban Tổ chức- Kế hoạch


  Họp thường kỳ Ban Điều Hành Club ( vào ngày 15/07/2011)
  Họp thường kỳ Ban Điều Hành Club
  KSV ngày 13/07/2011
  Thời gian họp:
  - 20h 30' đến 23h ngày 15/07/2011

  Nội dung cuộc họp:
  -
  Sinh hoạt thành viên Ban điều hành Club.
  - Thảo luận xây dựng mọi vấn đề Club hiện tại.
  - Bàn về 1 dự án thứ 2 của club sau 1 thời gian thi cử học hành.
  Thành phần tham gia:
  1. Chủ trì cuộc họp: vnGreener; anhnt.anh
  2. Thành viên trong Ban Điều Hành Club.
  3. Khách mời tham gia: những thành viên KSV quan tâm.
  ------------------------------------------------
  Ban Điều Hành Club
  Họp Ban Giám Khảo cuộc thi " Góc nhìn Môi trường"(24/04/2011)
  Họp Ban Giám Khảo cuộc thi " Góc nhìn Môi trường"
  KSV ngày 16/04/2011
  Thời gian họp:
  - 20h 30' đến 23h ngày 24/04/2011

  Nội dung cuộc họp:
  -
  Thảo luận chung về cuộc thi "Góc nhìn Môi trường"
  - Xây dựng thể thức, phân công chấm điểm một cách đầy đủ,

  Thành phần tham gia:
  1. Chủ trì cuộc họp: vnGreener; anhnt.anh
  2. Thành viên trong Ban Giám Khảo "Góc nhìn Môi trường"
  3. Khách mời tham gia: những thành viên quan tâm.
  ------------------------------------------------
  Ban Điều Hành Club
  Họp thường kỳ Ban Điều Hành Club lần 1 (18/04/2011)
  Họp thường kỳ Ban Điều Hành Club lần 1
  KSV ngày 13/04/2011
  Thời gian họp:
  - 20h 30' đến 23h ngày 18/04/2011

  Nội dung cuộc họp:
  -
  Sinh hoạt thành viên Ban điều hành Club.
  - Thảo luận xây dựng mọi vấn đề Club hiện tại.

  Thành phần tham gia:
  1. Chủ trì cuộc họp: vnGreener; anhnt.anh
  2. Thành viên trong Ban Điều Hành Club.
  3. Khách mời tham gia: những thành viên quan tâm.
  ------------------------------------------------
  Ban Diều Hành Club

  Họp Ban Đối ngoại và Quan hệ quần chúng (14/04/2011)
  Họp Ban Đối ngoại và Quan hệ quần chúng
  KSV ngày 10/04/2011
  Thời gian họp:
  - 20h 30' đến 23h ngày 14/04/2011

  Nội dung cuộc họp:
  -
  Xác nhận lại chức năng và nhiệm vụ của Ban ĐN-QHQC
  - Phân bổ nhiệm vụ cho từng thành viên.
  - Thảo luận xây dựng chiến lược đối ngoại của Club.

  Thành phần tham gia:
  1. Chủ trì cuộc họp: vnGreener
  2. Thành viên trong Ban
  ĐN-QHQC: lilyNguyen; smallrabbit; vnGreener; boydepzaisunrang;
  3. Khách mời tham gia: những thành viên quan tâm.
  ------------------------------------------------
  Ban Đối ngoại và Quan hệ quần chúng
  Họp Ban Tổ Chức- Kế Hoạch (09/04/2011)
  Họp Ban Tổ Chức- Kế Hoạch
  KSV ngày 09/04/2011
  Thời gian họp:
  - 20h 30' đến 23h ngày 09/04/2011

  Nội dung cuộc họp:
  -
  Xác nhận lại chức năng và nhiệm vụ của Ban TC-KH.
  - Phân bổ nhiệm vụ cho từng thành viên.
  - Thảo luận xây dựng dự án đầu tiên của Club.

  Thành phần tham gia:
  1. Chủ trì cuộc họp: anhnt.anh
  2. Thành viên trong Ban TC-KH: anhnt.anh; hondacodon; hohahai; komkom;
  3. Khách mời tham gia: những thành viên quan tâm.
  ------------------------------------------------
  Ban Tổ chức- Kế hoạch

  Phiên Họp Online đầu tiên của Ban Điều Hành ( 08/04/2011 )


  Phiên Họp Online đầu tiên của Ban Điều Hành
  KSV ngày 03/04/2011

  Thời gian họp:

  - Từ lúc 20h30' đến 23h10' ngày 08/04/2011.

  Nội dung cuộc họp:

  - Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm của Ban điều hành.
  - Xác nhận nhiệm vụ và chức năng của các Ban điều hành Club.
  - Xây dựng những công tác đầu tiên cho từng Ban.
  - Thảo luận, đóng góp ý tưởng cho dự án đầu tiên của Club  Thành phần tham gia:
  1- Chủ trì cuộc họp: vnGreener
  2- Các thành viên trong Ban điều hành.
  3- Giám sát, thư kí: anhnt.anh,vnGreener

  4- Khách mời: các Hội viên quan tâm.


  Quy trình họp:

  - Các thành viên đăng ký Skype và add nick Skype của các thành viên khác.
  - Sử dụng Skype để tham gia cuộc họp Online theo lời mời của Chủ trì cuộc họp.
  - Các thành viên tham gia cuộc họp phải đến trước 15 phút để xác nhận lại nội dung và quy định cuộc họp, chấp nhận sự điều phối của chủ trì.
  - Tham gia cuộc họp và nhận tổng kết đánh giá ngay sau khi kết thúc phiên họp.
  - Bàn kế hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo.

  :KSV@06:Chú ý:

  - Những cuộc họp tiếp theo sẽ do các thành viên trong Ban tự thu xếp với nhau. Rồi gửi qua cho green Cập nhật.
  - Hội viên quan tâm phải liên hệ với Chủ trì trước 2 ngày kể từ ngày đăng thông báo, và chỉ được quyền quan sát diễn biến cuộc họp.
  - Nội dung thống nhất trong cuộc họp sẽ được triển khai, các Thành viên không tham gia, đến muộn sẽ mất quyền lợi hoặc không có quyền sửa đổi, can thiệp vào nội dung ý kiến đưa ra trong thời gian họp trước đó. Và chỉ nhận được bản tổng hợp kết quả phiên họp thôi.
  - Vui lòng chuẩn bị trước các Góp ý, các ý tưởng, và đề xuất trong phần nội dung để khi tham gia cuộc họp các bạn sẽ không bị quên ý (các bạn có thể ngồi gõ ra Word, hay viết ra giấy)
  - Tuân thủ đúng quy trình họp do B
  an điều hành CLB đề ra


  ---------------------------------------

  Ban Tổ chức - Kế hoạch


  Quy trình Tổ chức Họp Online của CLB.
  Quy trình Tổ chức Họp Online của CLB.

  KSV ngày 31/03/2011
  Thời gian họp:
  - Thời gian bắt đầu hay kết thúc cuộc họp sẽ được cập nhập trên topic “ Lịch họp Online của CLB

  Nội dung cuộc họp:
  - Các vấn đề của CLB, môi trường…
  - Sẽ được thông báo qua topic “ Lịch họp Online của CLB

  Thành phần tham gia:
  1- Chủ trì cuộc họp.
  2- Các thành viên trong Ban, CLB.
  3- Giám sát, Thư kí. (nếu có)

  4- Khách mời (nếu có).

  Quy trình họp:

  - Các thành viên đăng ký Skype và add nick Skype của các thành viên khác.
  - Sử dụng Skypeđể tham gia cuộc họp Online theo lời mời của Chủ trì cuộc họp.
  - Các thành viên tham gia cuộc họp phải đến trước 15 phút để xác nhận lại nội dung và quy định cuộc họp, chấp nhận sự điều phối của chủ trì.
  - Tham gia cuộc họp và nhận tổng kết đánh giá ngay sau khi kết thúc phiên họp.
  - Bàn kế hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo.

  :KSV@06:Chú ý:
  - Các thành viên đăng ký nick Skype xong rồi có thể gửi cho Ban QLNS là sujichan, gracefulkitten, anhnt.ant để Ban cập nhập thông tin cá nhân.
  - Các thành viên theo dõi topic “ Lịch họp Online của CLB” cập nhật thường xuyên.- Tham gia cuộc họp là quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên trong Ban.
  - Nội dung thống nhất trong cuộc họp sẽ được triển khai, các Thành viên không tham gia, đến muộn sẽ mất quyền lợi hoặc không có quyền sửa đổi, can thiệp vào nội dung ý kiến đưa ra trong thời gian họp trước đó.

  - Vui lòng chuẩn bị trước các Góp ý, các ý tưởng, và đề xuất trong phần nội dung để khi tham gia cuộc họp các bạn sẽ không bị quên ý (các bạn có thể ngồi gõ ra Word, hay viết ra giấy)
  - Tuân thủ đúng quy trình họp do B
  an điều hành CLB đề ra
  - Được đề xuất thành viên bất kỳ không thuộc Ban, nhưng phải là thành viên Ban điều hành và có tâm huyết phát triển CLB vào họp chung.

  ---------------------------------------

  Ban Tổ chức - Kế hoạch
  Danh sách nick Skype của thành viên Club.[update]
  vnGreener vngreener
  anhnt.anh bupbesu_2009
  gracefulkitten gracefulkitten
  sujichan sujichan300890
  pecua yenphi_102
  hohahai hohahai_1991
  hatthoc30 heo_ga
  quynhthu vuthu_07
  simon108 simon108_vn
  hondacodon hondacodon.sr
  papakiet
  anhkiet.tourguide
  komkom komkom7641
  lilyNguyen lilynguyen9x
  widmonster widmonster
  smallrabbit smallrabbit90
  thucnguyenbn11 Thucnguyenbn

  thi55cnshthi55cnsh
  bamboo_kutebamboo_kute

  dgoanhdgoanh_27
  winandsumer le.minh.thuy.82


  --------------------------------------------
  Ban Quản Lý Nhân Sự
   


  cooLkids, aelita2403, BẢO NHIÊN9 bạn khác thích điều này.


 2. kiki_92

  kiki_92 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  10/2/2011
  Bài viết:
  193
  Lượt thích:
  152
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Cậu ơi, đăng ký skype thế nào đấy?
   
 3. komkom

  komkom học hành dài cổ...đời là bể khổ:( Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  28/12/2010
  Bài viết:
  943
  Lượt thích:
  1.180
  Kinh nghiệm:
  0
  Green nói rõ chủ đề cuộc họp lần này đi để nghĩ ý tưởng cho dễ
   
  anhnt.anh thích điều này.
 4. anhnt.anh

  anhnt.anh Quản lý KSV Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/1/2010
  Bài viết:
  982
  Lượt thích:
  1.680
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Học Viện Ngân Hàng
  Uk, đúng đó. Hi! Mình thì họp hôm nào cũng đc, miễn là buổi tối. Hihi!
   
 5. komkom

  komkom học hành dài cổ...đời là bể khổ:( Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  28/12/2010
  Bài viết:
  943
  Lượt thích:
  1.180
  Kinh nghiệm:
  0
  Ukm.hum đó m đang thi nhưng sẽ cố gắng tham gia họp
  còn ý tưởng k bít có nghĩ đk hem đang ôn thi bù đầu mà
  có j các mem thông cảm nha :KSV@18:
   
 6. vnGreener

  vnGreener Cựu quản lý

  Tham gia:
  23/2/2011
  Bài viết:
  588
  Lượt thích:
  709
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  TOPICA
  kiki qua topic " Cách tổ chức họp online" nha, hoặc pm yahoo của green!

  Tham khảo topic " Cơ cấu tổ chức CLB" và " Giới thiệu CLB" nha^^!
  Vì có chức năng, nhiệm vụ của các Ban và mục tiêu hoạt động của CLB đó!
  Tham gia đc thì soạn ý kiến thắc mắc nha! Còn vắng mặt sẽ nhận được bản kết quả tổng hợp của cuộc họp.
   
 7. sujichan

  sujichan English World: Princess II Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/6/2010
  Bài viết:
  787
  Lượt thích:
  1.057
  Kinh nghiệm:
  93
  Trường:
  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  ^^ là tối t6 nên chắc mọi người đều tham gia được
  trong nội dung buổi họp có nhắc đến dự án sắp tới của CLB, uhm cụ thể là các thành viên sẽ cho ý kiến về các dự án của riêng mình hay là cùng đóng góp ý kiến xây dựng 1 dự án đã được vạch ra hả Green?
   
 8. vnGreener

  vnGreener Cựu quản lý

  Tham gia:
  23/2/2011
  Bài viết:
  588
  Lượt thích:
  709
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  TOPICA
  Vì thời gian có hạn nên dự án đầu tiên là do Ban Tổ chức- Kế hoạch vạch ra và mọi người cùng thảo luận.
  Khi Thành viên muốn được triển khai ý tưởng dự án của cá nhân mình, thì phải soạn thảo rồi gửi cho Ban TC-KH xem xét. Nếu được thông qua rồi thì thành viên đó và Ban TC-KH sẽ cùng xây dựng và triển khai trong 1 thời gian khác. Okie?
   
  quynhthuanhnt.anh thích điều này.
 9. sujichan

  sujichan English World: Princess II Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  12/6/2010
  Bài viết:
  787
  Lượt thích:
  1.057
  Kinh nghiệm:
  93
  Trường:
  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  ^^ uhm Suji hiểu rùi
   
 10. dgoanh

  dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  19/11/2010
  Bài viết:
  1.453
  Lượt thích:
  1.795
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Híc..chán quá.
  Đúng lúc CLB đag đi vào hoạt động,thì máy tính mình hỏng..ko tham gia cùng mọi ng được...
  Lần sau,nếu được..thì Oanh sẽ cố găg lên vậy..híc..:KSV@19:
   
  vnGreener thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP